Projekty MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

 

oraz BUWiWM (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)

 

 

Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej

  

 

Projekty MSZ (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

 

 

Z polskim na Ty – lato w Uniwersytecie

 

Ach ten język polski – uniwersytecki kurs polszczyzny

 

Kurs języka polskiego i kultury polskiej

 

Kurs języka polskiego i kultury polskiej 2016

 

Kurs języka polskiego i kultury polskiej 2017

 

 

Projekty Kancelarii Senatu RP

 

 

„Polski – dodaj do Ulubionych”: uniwersytecki kurs polszczyzny