Moduł kształcenia 

 

(informacja dla studentów)

 

 

W roku akademickim 2016/17 uruchomiony został moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunków: bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, filologia sp. język angielski w biznesie z translatoryką i matematyka, którzy zarejestrowali się w systemie USOS i złożyli do właściwego dziekana wydziału podanie z prośbą o przyjęcie na moduł wraz załączoną kserokopią dotychczasowych uprawnień nauczycielskich (jeśli takie student posiada) i oświadczenie z zaznaczeniem, że podejmują kształcenie na zasadach odpłatności, zgodnie z Zarządzeniem Nr 53 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017.

 

Moduł dla studentów studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/17 nie będzie uruchomiony z uwagi na zbyt małą liczbę zainteresowanych.

 

Rozkład zajęć w/w modułu znajduje się w na stronie www.uph.edu.pl w zakładce Studenci / Sprawy studenckie/Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.