Rada Naukowa IFPiL UPH w Siedlcach

 

 

Prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka - Dyrektor IFPiL (Przewodnicząca)

 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias

 

Prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż

 

Prof. nzw. dr hab. Elena Koriakowcewa

 

Prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć

 

Prof. nzw. dr hab. Elżbieta M. Kur

 

Prof. nzw. dr hab. Alina Maciejewska

 

Prof. nzw. dr hab. Sławomir Sobieraj