Ośrodek Logopedyczny

W strukturze Uczelni:

Wydział Humanistyczny

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Zakład Językoznawstwa i Logopedii

 

Pracownicy:

 

Prof. dr hab. Stanisław Grabias

Dr hab. Alina Maciejewska – kierownik Ośrodka Logopedycznego

Mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

Mgr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

 

Współpracownicy:

 

Dr Marzena Kryszczuk

Dr Justyna Urban-Jędrzejewicz

Dr Małgorzata Jasińska

 

Dane adresowe:

Ośrodek Logopedyczny

ul. Żytnia 39

08-110 Siedlce

(w budynku Wydziału Humanistycznego p. 315, 316, w Domu Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19, s. 4)

 

Kontakt:

Tel. 25 643 17 40 (DS. 4)

Tel. 25 643 18 69 (OL na Wydziale Humanistycznym)

Tel. Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej: 25 643 18 71

literki 2

 

  Zakres działań

 

Podejmowane działania koncentrują się w obszarach: 1. dydaktyka i upowszechnianie wiedzy z zakresu zaburzeń komunikacji językowej w środowisku studenckim; 2. badania naukowe, których podstawą jest przede wszystkim materiał gromadzony w trakcie działalności diagnostyczno-terapeutycznej; 3. opieka nad studentami z zaburzeniami mowy szczególnie osobami niesłyszącymi; 4. organizacja form pomocy logopedycznej dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej z uczelni, miasta, regionu; 5. tworzenie forum współpracy z logopedami oraz integracja środowiska zawodowego logopedów.

>więcej

 

Formy działalności

 

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Projekt UE

Seminarium naukowe prof. dr hab. Stanisława Grabiasa

Studenckie Naukowe Koło Logopedyczne

Studenckie Naukowe Koło Osób Niedosłyszących „Knows Surditas”

Studencka Poradnia Logopedyczna

Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej

Klub filmowy: Obrazy niepełnosprawności

Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Konferencje, warsztaty, szkolenia

 

Partnerzy:

 

Fundacja „Żółty Latawiec” w Siedlcach

 

Co u nas? Wydarzenia – galeria – ogłoszenia

 

W tym roku w czerwcu obroniły prace magisterskie nasze pierwsze studentki filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną.

Choć studia wymagały wysiłku - w końcu zdobycie dwóch zawodów musi kosztować - rozstanie nie było łatwe.

Prezentem "na pożegnanie" jest ten FILM.

 

Paniom Magister i jednocześnie Koleżankom Logopedkom gratulujemy i życzymy sukcesów!!!