Instytutowa Komisja ds. rozwoju naukowego

 

Prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka – przewodnicząca

Prof. zw. Stanisław Grabias

Prof. nzw. dr hab. Elena Koriakowcewa

Prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć

Prof. nzw. dr hab. Elżbieta M. Kur

Prof. nzw. dr hab. Sławomir Sobieraj

 

 

Instytutowa Komisja Dydaktyczna

 

Dr Małgorzata Jasińska - przewodnicząca

Prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż

Dr hab. Alina Maciejewska

Dr Roman Bobryk

Dr Renata Bryzek

Dr Marzena Kryszczuk

Dr Marcin Pliszka

 

 

 

Instytutowy zespół ds. promocji i rozwoju

 

Prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka – przewodnicząca

Prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż

Prof. nzw. dr hab. Elena Koriakowcewa

Dr Ewa Borkowska

Dr Renata Bryzek

Dr Artur Jacek Jędrzejewicz

Dr Marcin Pliszka

Dr Tomasz Rokosz

Dr Barbara Stelingowska

Dr Justyna Urban-Jędrzejewicz

Mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

Mgr Aldona Kocyła-Łukasiewicz