OŚRODEK LOGOPEDYCZNY funkcjonuje w Instytucie Filologii Polskiej                      i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Działalność dydaktyczna i naukowa Ośrodka Logopedycznego jest uzupełniana praktyką logopedyczną.
W zakresie działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia przewidziane w programie studiów na filologii polskiej i pedagogice, organizowane były dwie edycje studiów podyplomowych  Zaburzenia komunikacji językowej w zakresie czytania i pisania, kursy emisji głosu dla nauczycieli.
W ramach działalności naukowej pracownicy Ośrodka Logopedycznego prowadzą badania związane z określaniem trudności językowych i komunikacyjnych osób                                  z uszkodzonym słuchem, osób z dysleksją i zaburzeniami rozwoju mowy dziecka (2 tematy badawcze zamknięte, 2 nowe otwarte, liczne wystąpienia na konferencjach naukowych                          i publikacje artykułów).
Doświadczenia terapii i diagnozy logopedycznej w szczególny sposób ubogacają nasi studenci niepełnosprawni, głównie studenci niedosłyszący. Prowadzimy wyjątkowe w skali kraju zajęcia - lektorat języka polskiego dla studentów z uszkodzonym słuchem (studenci                        I  i II roku studiów stacjonarnych) oraz terapię logopedyczną, która obejmuje młodych ludzi         z trudnościami w komunikacji językowej. Specjalnym programem staramy się objąć te osoby, które z powodu kłopotów językowych mają mniejsze lub większe trudności w studiowaniu,  w tym osoby z dysleksją.

OŚRODEK LOGOPEDYCZNY funkcjonuje w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Działalność dydaktyczna i naukowa Ośrodka Logopedycznego jest uzupełniana praktyką logopedyczną.
W zakresie działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia przewidziane w programie studiów na filologii polskiej i pedagogice, organizowane były dwie edycje studiów podyplomowych Zaburzenia komunikacji językowej w zakresie czytania i pisania, kursy emisji głosu dla nauczycieli.
W ramach działalności naukowej pracownicy Ośrodka Logopedycznego prowadzą badania związane z określaniem trudności językowych i komunikacyjnych osób z uszkodzonym słuchem, osób z dysleksją i zaburzeniami rozwoju mowy dziecka (2 tematy badawcze zamknięte, 2 nowe otwarte, liczne wystąpienia na konferencjach naukowych i publikacje artykułów).
Doświadczenia terapii i diagnozy logopedycznej w szczególny sposób ubogacają nasi studenci niepełnosprawni, głównie studenci niedosłyszący. Prowadzimy wyjątkowe w skali kraju zajęcia - lektorat języka polskiego dla studentów z uszkodzonym słuchem (studenci I i II roku studiów stacjonarnych) oraz terapię logopedyczną, która obejmuje młodych ludzi z trudnościami w komunikacji językowej. Specjalnym programem staramy się objąć te osoby, które z powodu kłopotów językowych mają mniejsze lub większe trudności w studiowaniu, w tym osoby z dysleksją. 

 

KONFERENCJE NAUKOWE 

 

Ośrodek Logopedyczny był inicjatorem, organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych. Mieliśmy okazje gościć wybitne osobowości ze świata nauki, cenionych badaczy i specjalistów z różnych dyscyplin logopedii. Uznaniem cieszyły się konferencje poświęcone Państwu Bożenie i Józefowi Wierzchowskim: „Znak językowy w pejzażu semiotycznym” (2001), „Wyraz w języku i tekście” (czerwiec 2010), które przypominały związki Profesora Józefa Wierzchowskiego z Siedlcami i naszą Uczelnią. Bardzo trafnym pomysłem okazała się konferencja „Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu” (maj 2006).

 

PUBLIKACJE OŚRODKA LOGOPEDYCZNEGO

 

Efektem zorganizowanych w Ośrodku Logopedycznym konferencji jest wydanie publikacji zbiorowych: „Znak językowy w pejzażu semiotycznym” i „Wyraz w języku i tekście” pod red. J. Gardzińskiej i A. Maciejewskiej, oraz „Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu” pod red. A. Maciejewskiej. 

Publikacją, która prezentuje dorobek naukowy naszego zespołu logopedów jest książka pod tytułem: „Między znakami - między słowami” pod red. A. Maciejewskiej. Składają się na nią artykuły, w których prezentowane są wyniki wieloletnich badań (doświadczeń z terapii logopedycznej) nad trudnościami językowymi, rozumieniem struktury języka i tekstu przez studentów niedosłyszących. 
Szkolenie podstawowe z zakresu „The Picture Exchange Communication System”, prowadzone przez Magdalenę i Marka Kaźmierczaków z Pyramid Educational Consultants of Poland, 10-11 listopada 2012r.



SIEDLECKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO


 

Przy Ośrodku Logopedycznym działa prężnie Siedlecki Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (PTL), który zrzesza około 70 członków. To forum spotkań logopedów z regionu, które umożliwia wymianę doświadczeń, wzbogacanie warsztatu pracy w ramach diagnozy i terapii logopedycznej. Organizujemy liczne wykłady, warsztaty i szkolenia, które są okazją do zapoznania się z nowatorskimi metodami wspomagającymi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. To nie tylko integracja środowiska zawodowego, ale również możliwość spotkań interdyscyplinarnych. Miło nam było gościć specjalistów z różnych ośrodków logopedycznych w Polsce.



SEMINARIUM NAUKOWE

 

 

W Ośrodku Logopedycznym już drugi rok trwają comiesięczne spotkania w ramach seminarium naukowego, które prowadzi prof. dr hab. Stanisław Grabias. Jest to niebywała okazja do rozwijania zainteresowań naukowych, dyskusji, szlifowania warsztatu badawczego pod okiem Mistrza. Już widać efekty spotkań i dyskusji w zalążkach prac. Dzięki Panu Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi uczestniczymy w tym, co wytycza kierunki nowoczesnej logopedii.

 

W TERENIE...

 

Interesujące tematy dotyczące mowy i języka – gwarantów sukcesu życiowego, 
zaburzeń komunikacji językowej są tematyką spotkań i wykładów, na które jesteśmy zapraszani do szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i regionalnego radia.

 

 

O KOŁACH NAUKOWYCH

 


Przy Ośrodku Logopedycznym prężnie działają dwa studenckie Koła Naukowe.

 

Naukowe Koło Logopedyczne (NKL)

 

działa już od 2002 roku. Członkowie NKL poznają warsztat pracy logopedy i poszerzają wiedzę z zakresu poszczególnych specjalności logopedycznych, prowadzą badania przesiewowe wad wymowy w szkołach i przedszkolach, doświadczają sukcesów terapeutycznych uczestnicząc w zajęciach logopedycznych w placówkach oświatowych. 

Wszystkie działania podejmowane przez NKL przygotowują ich członków do prowadzenia badań naukowych i efektywnej pomocy osobom mającym trudności w komunikacji językowej. 

Informacje o Kole znajdują się tutaj.


Kontakt z członkami Koła: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 



Koło Naukowe Osób z Wadą Słuchu - „KNOWS Surditas”

 

Jest to nowo powstałe Koło Naukowe, które sformalizowało dotychczas prowadzone prace w Ośrodku Logopedycznym ze studentami niepełnosprawnymi. Skupia ono głównie studentów niesłyszących, ludzi o ogromnej ciekawości poznawczej, potrzebie działania i otwarciu na świat oraz niezwykłej aktywności. Główną ideą koła jest rozwój naukowy ich członków, szerzenie idei integracji studentów z wadą słuchu ze studentami słyszącymi siedleckiej uczelni (i nie tylko), zdobywanie przez nich wiedzy i doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych.

 

 

LOGOPEDIA W SIEDLCACH – JUŻ JEST!!!

 


Niedługo zakończą edukację na poziomie licencjackim pierwsi absolwenci Filologii Polskiej ze specjalnością logopedyczną i rozpoczną studia na poziomie drugim – magisterskim. Kierunek niezwykle atrakcyjny, choć niełatwy. Zapewniamy bardzo wysoki poziom zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy, kontakt ze znakomitymi badaczami i logopedami różnych specjalności logopedycznych z całej Polski. 

Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy, który z reguły staje się pasją życiową.

 
 

PODYPLOMOWE STUDIA LOGOPEDYCZNE

 

w IFPiL UPH W SIEDLCACH