Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej

 

Kontakt:

 

Uniwersytet-Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Humanistyczny

ul. Żytnia 17/ 19 (Dom studenta nr 4), pokój nr 4

O8-110 Siedlce

tel. 25 643 17 40

tel. +48 506 520 677

tel. +48 607 506 600

 

Cel działalności Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej

 

Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej zostało powołane decyzją senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 23 września 2015 r.

Celem działalności Centrum jest świadczenie usług z zakresu terapii zaburzeń językowych i komunikacji, zgodnie ze stanem najnowszej wiedzy naukowej. Proponujemy klasyczną terapię logopedyczną, terapię metodą Johansena oraz terapię metodą Warnkego.

Zadaniem placówki jest również prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej na rzecz społeczności akademickiej, szczególnie podnoszenia kompetencji zawodowych studentów filologii polskiej zs. specjalnością logopedyczną oraz na rzecz środowiska lokalnego.

 

Terapia Metodą Johansena

 

To metoda stworzona przez duńskiego nauczyciela i psychologa dr. Kjelda Johansena, stosowana w 16 krajach na świecie, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji
i Austrii. Program Johansena posiada szeroki zakres indywidualizacji – może być dopasowywany do różnych pacjentów. Obejmuje różne aspekty stymulacji muzycznej,
o których wiadomo, że wpływają na liczne połączenia mózgowe. Neurony reagują na dźwięki w nowy sposób, a w obszarze częstotliwości, gdzie była wzmożona stymulacja, więcej neuronów jest aktywnych.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność (terapia odbywa się u dziecka w domu), jak również znacznie niższy koszt w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi.

Diagnoza jest stawiana na podstawie wykonanego za pomocą audiometru badania słuchu oraz dokładnych badań lateralizacji. Następnie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty na specjalnie nagranej na syntezatorze przyjemnej dla ucha muzyce, której należy słuchać 10-15 minut dziennie przez słuchawki nauszne. Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD. Cały program trwa 6-18 miesięcy, dzieci najczęściej potrzebują 9-10 miesięcy. Postępy kontrolowane są przez terapeutę co 6-8 tygodni. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt. Z terapii słuchowej metodą Johansena mogą korzystać małe dzieci (od 3 r. ż.), młodzież i dorośli.

Szczegółowe informacje: http://www.johansen-ias.pl

 

Metoda zalecana jest przy problemach osób:

 

 • z opóźnionym rozwojem mowy;
 • z dysleksją;
 • z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • z autyzmem;
 • z porażeniem mózgowym;
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki;
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej;
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej.

 

Program metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena usprawnia również:

 

 • uwagę i koncentrację;
 • rozumienie mowy;
 • artykulację;
 • komunikację;
 • prawidłową pisownię;
 • czytanie;
 • koordynację ruchów;
 • motorykę;
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała;
 • samoocenę;
 • wpływa na postępy w rozwoju i nauce.

 

 

Terapia metodą Warnkego

 

 

            Metoda terapii została stworzona przez Freda Warnkego (1929-2013), niemieckiego badacza problemów z zakresu psychoakustyki, psycholingwistyki i twórcy urządzeń do terapii.

            Metodę wykorzystuje się najczęściej do pracy z dziećmi (powyżej 6 roku życia) mającymi zaburzenia językowe, dyslektyczne (w czytaniu i pisaniu) lub inne trudności w uczeniu się. Z terapii mogą korzystać również dorośli, chcący usprawnić procesy centralnego przetwarzania wzrokowego, słuchowego i/lub motoryki. Metodę wyróżnia to, że koncentruje się na przyczynach dysleksji, a nie na objawach.

           Procedura diagnostyczna w metodzie Warnkego składa się z 14 zadań testowych badających tzw. funkcje podstawowe: w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki. Narzędzie do badania metodą zostało wystandaryzowane. Niższe od przeciętnych wyniki w poszczególnych próbach pozwalają stwierdzić obszary zakłóceń procesu automatyzacji przetwarzania poszczególnych bodźców. Deficyty w automatyzacji przetwarzania bodźców sensorycznych mogą prowadzić m.in. do zaburzeń językowych, dysleksji i szeroko rozumianych trudności w uczeniu się.

            Terapia metodą Warnkego wykorzystuje wyniki badania diagnostycznego do ustalenia indywidualnego programu terapii. Odbywa się pod kontrolą terapeuty w gabinecie (spotkanie 1 raz w tygodniu) i może być wzmacniana poprzez trening domowy na wypożyczonym do tego celu urządzeniu przypominającym konsolę do gier. Trening w zależności od potrzeb obejmuje:

 

1. Automatyzację przetwarzania:

 

a) bodźców wzrokowych,

b) bodźców słuchowych,

c) motoryki, w tym równowagi.

 

2. Automatyzację koordynacji półkul mózgowych poprzez tzw. trening lateralny:

 

a) słuchanie historyjki lub piosenki (z użyciem słuchawek w trybie lateralnym),

b) samodzielne czytanie przy jednoczesnym słyszeniu swojego głosu w słuchawkach w trybie lateralnym,

c) samodzielne czytanie równocześnie z głosem pochodzącym z płyty; obydwa głosy (swój i lektora) słychać w słuchawkach w trybie lateralnym.

 

Stosowana w terapii aparatura umożliwia dokładne i systematyczne monitorowanie procesu terapii, umożliwiające zarówno weryfikację diagnozy, jak i śledzenie postępów terapii.

Metoda zalecana jest szczególnie przy problemach osób:

 

 • z opóźnionym rozwojem mowy;
 • z dysleksją;
 • z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej;
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji wzrokowej.

Program metody Warnkego usprawnia również:

 

 • uwagę i koncentrację;
 • rozumienie mowy;
 • artykulację;
 • komunikację;
 • prawidłową pisownię;
 • czytanie;
 • koordynację ruchów;
 • motorykę;
 • samoocenę;
 • wpływa na postępy w rozwoju i nauce.

Szczegółowe informacje: www.metodawarnkego.pl

 

Pracownicy Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej

 

Kierownik:

Dr Marzena Kryszczuk

 

Obsługa administracyjna:

mgr Kinga Pawlik-Ajecka

 

Terapeuci:

Dr hab. Alina Maciejewska – terapia logopedyczna

Mgr Aldona Kocyła-Łukasiewicz -– terapia logopedyczna; terapia metodą Johansena

Dr Justyna Urban-Jędrzejewicz – terapia logopedyczna; terapia metodą Johansena

Mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – terapia logopedyczna; terapia metodą Warnkego

Dr Marzena Kryszczuk – terapia logopedyczna; terapia metodą Warnkego

 

Cennik usług

           

1. Terapia logopedyczna 1 godzina (45 minut praca z pacjentem) + konsultacja 50 zł
2. Diagnoza podstawowa metodą Johansena: badanie lateralizacji; pełne badanie audiometryczne: badanie jednouszne – lewe, prawe ucho; badania obuuszne; test dychotyczny   120 zł
3. Diagnoza sprawdzająca postępy w terapii metodą Johansena   60 zł
4. Diagnoza/ terapia metodą Warnkego 1 godzina (45 minut praca z pacjentem) + konsultacja 60 zł
5. Wypożyczenie urządzenia do treningu metodą Warnkego 1 miesiąc 50 zł

 

Zniżka dla drugiego dziecka spośród rodzeństwa: 20 %, trzeciego spośród rodzeństwa dzieci 50%.