logo zestaw kopia

 

 

Ruszyła III edycja projektu

 

 

 

Dołącz do nas! To się opłaci!

Nasze starsze koleżanki – uczestniczki poprzedniej edycji projektu znalazły pracę w zawodzie zaraz po skończeniu studiów.

                                               Dorota Filipowicz – uczestniczka II edycji projektu

 

 

 

W roku akademickim 2017/2018 oferujemy

 

 

Moduł komunikacyjny

 

  1. Warsztaty z zakresu komunikacji
  2. Superwizje
  3. Grupy wsparcia i rozwoju

 

Moduł umiejętności zawodowych 

 

  1. Szkolenie nt. Usprawnianie głuchych: metoda werbo-tonalna
  2. Warsztaty: Podstawy interpretacji wyników badań neurologicznych
  3. Warsztaty: Rozwiązywanie problemów w komunikacji z osobami w wieku senioralnym
  4. Wizyty studyjne u pracodawców: „Żółty Latawiec”, „Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim, Dom Pomocy Społecznej „Nad stawami” w Siedlcach
  5. Praca w zespołach interdyscyplinarnych

 

Nasze zmagania − nasze osiągnięcia w I i II edycji projektu

 

 

I. kompetencje komunikacyjne - wiedza i umiejętności

 

 

1. warsztaty

 

W ramach projektu zostały ukończone  po raz drugi warsztaty komunikacyjne, podczas których zgłębialiśmy zagadnienia jak najlepszego porozumiewania się z podopiecznymi oraz ich opiekunami. Nauczyliśmy się odróżniać fakty od opinii; wiemy czym się różnią potrzeby od strategii ich zaspokajania, umiemy efektywnie formułować prośby. Wielokrotnie pracowaliśmy nad lepszym poznaniem swoich emocji oraz wypróbowywaliśmy siłę empatycznej komunikacji. Poznawaliśmy także swoje wewnętrzne zasoby i planowaliśmy rozwój zawodowy z uwzględnieniem mocnych i słabszych stron.

Zrealizowaliśmy godziny zajęć praktycznych, odkrywaliśmy sposoby prowadzenia rozmów, które ułatwiają profesjonalne rozwiązywanie konfliktów z zachowaniem spokoju, życzliwości, empatii wobec rozmówcy, grupy słuchaczy…

  

Zdobyliśmy praktyczne umiejętności pozwalające na obiektywizm, merytoryczny opis zaburzeń i zrozumiałe formułowanie wniosków z procedur diagnostycznych…

 

2. superwizje

 

Zakończyliśmy superwizje indywidualne, które zawierały sesję informacji zwrotnych od ekspertów merytorycznych, dyskusję na temat przebiegu zajęć, a co najważniejsze – kończyły się wyborem obszarów rozwojowych.

Prezentowaliśmy własne umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne na zajęciach logopedycznych, a „oczy" i „uszy" profesjonalistek wyłapywały potknięcia, życzliwie komentowały skłaniając do refleksji…

 

 

3. grupy wsparcia i rozwoju

 

Na zajęciach grup wsparcia i rozwoju koncentrowaliśmy się na jak najlepszym wykorzystaniu siły informacji zwrotnych i przygotowywaliśmy się do trudnych emocjonalnie i merytorycznie sytuacji, które mogą się zdarzyć w trakcie terapii logopedycznej. Korzystaliśmy ze swojej wiedzy i dzieliliśmy się naszymi pomysłami.

W tematycznych sekcjach zgłębiamy zagadnienia z praktyki logopedycznej

 

4. konsultacje

 

 Uczymy się, ćwiczymy, sprawdzamy, korygujemy i znów rozmawiamy....

 

 

II. kompetencje zawodowe - wiedza i umiejętności

 

 

1. szkolenie: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

 

Było to niezwykłe doświadczenie rozumienia zachowań własnego ciała, siły drzemiącej w nas
i siły grupy, przy tym bawiliśmy się świetnie!

 

 

2. szkolenie: Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

 

 Przekonaliśmy się w praktyce, że my również posiadamy niezintegrowane odruchy – to było zaskakujące… lepiej rozumiemy przyczyny naszych słabszych stron, a co najważniejsze wiemy już, jak pomóc sobie i innym w podobnych sytuacjach!

 

3. szkolenie: Terapia taktylna

 

Dotyk ma funkcje lecznicze, tzn. że poprawia funkcjonowanie układu nerwowego – nie tylko o tym się dowiedzieliśmy, ale tego doświadczyliśmy…

Terapia taktylna może wspomagać rehabilitację różnych zaburzeń, w tym mowy, ale może być stosowana również we wspomaganiu rozwoju i relaksacji – szkolenie było nie tylko pracą, ale pozwoliło nam poczuć się lepiej, odprężyć…

 

 

4. szkolenie: Komunikacja alternatywna i wspomagająca

 

Szkolenie  było wtajemniczeniem w świat ludzi, którzy komunikują się w inny sposób niż poprzez mowę… to niezwykle ciekawe, jak za pomocą różnych znaków można przekazać innemu treści dotyczące naszych potrzeb, emocji… to uwrażliwia i uczy pokory w rozumieniu intencji zachowań…

 

 

 

5. warsztaty: Formułowanie opinii logopedycznych

 

Pisanie opinii stało się dla nas prostsze…

 

6. warsztaty: Jak radzić sobie w przypadku podejrzenia zaburzeń pochodzenia psychiatrycznego?

 

Nauczyliśmy się rozpoznawać symptomy, mogące świadczyć o zaburzeniu psychicznym
i nauczyliśmy się kilku, w sumie prostych – ale myślę, że byśmy na nie wpadli – strategii działania w takich sytuacjach…

 

 

7. warsztaty: Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

 

Doczekaliśmy się w końcu warsztatu nt. nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną osławionej szkoły krakowskiej – i nie zawiedliśmy się! To kompleksowy system postępowania z dzieckiem zdrowym, rowijającym się dysharmonijnie lub mającym ewidentnie zaburzony rozwój w celu umożliwienia mu nabycia jednej z najcudowniejszych umiejętności – umiejętności czytania!

 

 

8. warsztaty: dziecko bilingwalne

 

W literaturze, a zwłaszcza w mediach podaje się tak sprzeczne informacje na ten temat, że do tej pory raczej mieliśmy zamęt… Warsztat pozwolił nam zrozumieć całą dyskusję na temat tego, czy należy uczyć dzieci kilku języków jednocześnie, czy też nie…, kiedy i w jakich warunkach bilingwalne wychowanie ma sens…

 

 

9. wizyty studyjne

 

 

 

Cudowna inicjatywa! Było warto! Szkoda, że się skończyło! Teraz tęsknimy za naszymi spotkaniami!

Paulina Horabik, Ania Maciejewska – uczestniczki I edycji projektu