Zakład Językoznawstwa i Logopedii

 

Prof. UPH dr hab. Joanna Kuć

 

Kierownik Zakładu Językoznawstwa i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, językoznawca, logopeda, glottodydaktyk. 

Od 2005 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, dysertacja nt. Antroponimia pogranicza podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód) obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku pod promotorstwem prof. dr. hab. Bogusława Nowowiejskiego. Od wielu lat uczestnik obozów gwaroznawczych prof. dr hab. Barbary Falińskiej i prof. dr hab. Henryki Sędziak, których rezultatem są liczne artykuły dialektologiczne i teksty gwarowe z Podlasia.

Od 2013 r. dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, praca nt. Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 Projekty badawcze:

 

  • XVII-wieczna antroponimia Międzyrzeca Podlaskiego i okolic
  • Język korporacji
  • Polszczyzna urzędowo-kancelaryjna XVI – XIX wieku
  • Meandry polszczyzny dawnej i współczesnej
  • Genologiczna odsłona historycznego notariatu – odkrywanie nowych gatunków notarialnych po Kodeksie Napoleona i inne

 

Zainteresowania naukowe skupione wokół zagadnień historycznej antroponimii podlasko-mazowieckiej, chrematonimii, socjologii języka, rozwoju mowy dziecka, zaburzeń mowy i wad wymowy, profilaktyki logopedycznej, standardów komunikacji w korporacjach (profesjolektu HR), genologii lingwistycznej, zagadnień glottodydaktycznych.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 

Towarzystwo Kultury Języka od 1996 r., wiceprezes Siedleckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów od 2008 r.

Polskie Towarzystwo Logopedyczne od 2009 r.

 

Wykaz publikacji: link