koriakowcewa 1 

 

Prof. UPH dr hab. Elena Koriakowcewa

 

Dyscyplina naukowa i specjalność, główna problematyka badawcza: języki słowiańskie, język rosyjski, badania porównawcze języków słowiańskich: słowotwórstwo, semantyka słowotwórcza i leksykalna, etymologia.

Stopień doktora – 1985 r. (Instytut Języka Rosyjskiego Akademii Nauk ZSRR, Moskwa, Rosja; promotor – prof. dr hab. Igor S. Ułuchanow; tytuł rozprawy „Historia transpozycyjnych stosunków słowotwórczych  rzeczowników i czasowników  w języku rosyjskim”).

Stopień doktora habilitowanego – 1995 (tytuł rozprawy „Nazwy czynności w języku rosyjskim: historia, semantyka słowotwórcza”, Oddział Historii Języka Rosyjskiego Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja).

W latach 1994-1996 – samodzielny pracownik naukowy Instytutu Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk (Oddział Historii Języka Rosyjskiego);

w latach 2000-2003 – pracownik nadetatowy tego właśnie Instytutu (praca na zasadzie umowy o dzieło, temat badawczy: Nomina actionis w historii języka rosyjskiego).

Obecnie profesor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Od marca 2008 r. do 1 października 2009 r. – Kierownik Pracowni Lingwistyki Porównawczej Katedry Językoznawstwa IFP. Po likwidacji Katedry Językoznawstwa, od 1 listopada 2009 r. – Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Logopedii, od  1 stycznia 2013 - Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki,  także Kierownik Pracowni Lingwistyki Porównawczej.

Od 01.03.2017 -  – Kierownik Zakładu Polonistyki Stosowanej i Badań Interdyscyplinarnych strona WWW Zakładu

https://sites.google.com/site/zakladlingwistykistosowanej/

Ekspert Komisji Europejskiej/ European Commission’s expert, unique identifier at the Commission (UID)  

– nkoriael, expert candidature number: EX2014D220783

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

 

Website home page  http://www.nkoriael-project.uph.edu.pl

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zainteresowania badawcze (realizowane tematy):

 • w latach 1989-1991 – Etymologiczny słownik języka rosyjskiego (Dział Historii Języka Rosyjskiego Instytutu Języka Rosyjskiego im. im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk);
 • w latach 1993-1995 – Słownik języka staroruskiego XI-XIV ww. (Dział Historii Języka Rosyjskiego Instytutu Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk);
 • w latach 1995-2003 – Historyczne słowotwórstwo języka rosyjskiego. Nomina actionis (Dział Historii Języka Rosyjskiego Instytutu Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk);
 • w latach 2001-2008 – Kategorie nomina abstracta w językach polskim i rosyjskim (Katedra Językoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach);
 • w latach 2007-2008 – Dynamika i statyka w systemach leksykalnych i słowotwórczych języków słowiańskich (Komisja Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Instytut Językoznawstwa im. A.A. Potebni Akademii Nauk Ukrainy; kierownik tematu –  prof. dr hab. Jevgenija A. Karpilovskaja); wynik: referat pt. Innowacje na peryferii kategorii semantyczno-słowotwórczych na XIV Międzynarodowych Kongresie Slawistów (Macedonia, Ochryda, 10-17.09.2008);
 • w latach 2008-2016  – Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich (własna Pracownia w obrębie Katedry Językoznawstwa, od października 2009 r. –  w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Logopedii Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, od 23 listopada  2010 r. – Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego); od  stycznia 2013 roku - w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH
 • w latach 2011-2013 – Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich (Komisja Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów – organizacji UNESCO); kierownik tematu i moderator bloku tematycznego na XV Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Białoruś, Mińsk, 20.-27.08.2013); wynik – tom referatów: Koriakowcewa E. (red nauk.), Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich/Word-formation and the  new functional styles of Slavic languages. Papers in thematic session. XV International Congress of Slavists Belarus, Minsk, 20. – 27.08.2013. Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce, 2013, 145 s.
 • od roku 2016 – Globalizacja a słowotwórstwo słowiańskie (Komisja Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów – organizacji UNESCO); moderator bloku tematycznego na XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Serbia, Belgrad, 20.-27.08.2018); patrz: http://mks2018.fil.bg.ac.rs/tematski-blokovi-tematiceskie-bloki/  http://www.nkoriael-project.uph.edu.pl/?page_id=68
 • od roku 2017 – Języki i kultury słowiańskie w dobie globalizacji; kierownik tematu UPH/WH/488/17S, Zakład Polonistyki Stosowanej i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, patrz: http://www.nkoriael-project.uph.edu.pl/?page_id=35

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

 • Instytut Języków Słowiańskich Uniwersytetu w Giessen (Niemcy) – prof. H. Jelitte  (w latach 1995-2000); staż naukowy na Uniwersytecie w Gissen (1995/styczeń 1996 r.); współpraca nad Handbuch zu den modernen Theorien der russischen Wortbildung; wydany  w serii Beiträge zur Slavistik, tom XLIII. Frankfurt am Main etc., 2000;
 • Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa), Dział Historii Języka Rosyjskiego – prof. Igor S. Ułuchanow (od 1996 r. do r. 2003), udział   w realizacji 3 grantów Rosyjskiego Funduszu Badań Fundamentalnych oraz grantu Rosyjskiego Naukowego Funduszu Humanitarnego;
 • Uniwersytet TUSCIA (Viterbo, Włochy) – wrzesień 2007, prowadzenie wykładów dla studentów-slawistów w ramach programu UE LLP/ERASMUS;
 • Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně (Ustí nad Labem, Czechy) – listopad 2007, kwiecień 2009 r. , kwiecień 2011 r., kwiecień 2011 r., kwiecień 2012 r., kwiecień 2013 r. , kwiecień 2015 r., kwiecień 2016 r., kwiecień 2017 r., – prowadzenie wykładów dla studentów-slawistów w ramach programu UE LLP/ERASMUS; w latach 2010-2012 – współpraca z dr Jaroslavą Celerovą, docent UJEP, w celu przygotowania tomu zbiorowego „Język  rosyjski w biznesie”;
 • Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), Katedra Slawistyki –  w listopadzie 2009 r. – umowa w ramach programu UE LLP/ERASMUS; w latach 2010-2012 – współpraca  z PhDr. Ljubą Mrověcovą , Ph.D., profesor UO, wynik - wydanie podręcznikowej monografii zbiorowej „Język  rosyjski  w komunikacji biznesowej” (Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce, 2012, 266 s.).

Realizowane zewnętrzne projekty badawcze:

 • Udział w projekcie wydawniczym „Handbooks of Linguistics and Communication Science: Word-Formation/ An International Handbook of Languages of Europe (Ed. Peter O. Muller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer), Wydawnictwo  DE GRUYTER MOUTON (Berlin-New York).
 • Udział w projekcie "Słowiańskie słowotwórstwo w aspekcie porównawczym"  realizowanym w ramach Komisji Słowotwórstwa pod egidą Międzynarodowego Komitetu Slawistów (koordynator projektu w latach 2005-2006 –  Przewodniczący Komisji Słowotwórstwa, prof. dr hab. Igor Ułuchanow, Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja; koordynator projektu w latach 2007-2009 - Przewodniczący Komisji Słowotwórstwa, prof. dr hab. Aleksander A. Łukaszaniec (Instytut Języka i Literatury im. J. Kołasa i J. Kupały Nacjonalnej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś).

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 1. Międzynarodowy Komitet Slawistów / Komisja Słowotwórstwa;
 2. Międzynarodowy Komitet Slawistów / Komisja Socjolingwistyki; http://www.uj.edu.pl/web/klks/czlonkowie-komisji
 3. Polskie Towarzystwo Językoznawcze;
 4. Towarzystwo Kultury Języka;
 5. Siedleckie Towarzystwo Naukowe

Członkostwo w komitetach redakcyjnych międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych

 1. Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Usta ad Albim BOHEMICA (Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Czechy,) ISSN 1802-825 https://www.pf.ujep.cz/kbo/dalsi-cinnost/usta-ad-albim-bohemica
 2. Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Uniwersytetu w Woronieżu (Rosja) Вестник ВГУ. Серия: лингвистика и межкультурная коммуникация http://www.vestnik.vsu.ru/content/lingvo/
 3. Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Conversatoria Linguistica, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UPH w Siedlcach, http://www.ifp.uph.edu.pl/index.php/pl/conversatoria-linguistica.html
 4. Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego „Вестник Чеченского государственного университета», Groznyj (Federacja Rosyjska) http://www.chesu.ru/science-and-youth/editorial-and-publishing-department.html?lang=ru
 5. Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego serii   «Труды КНИИ им.  Х.И.  Ибрагимова  Российской академии наук»/ „Trudy Kompleksnogo Naučno-Issledovatel'skogo Instituta im. H. I. Ibragimova Rossijskoj Akademii Nauk”, Groznyj: Kompleksnyj naučno-issledovatelʹskij institut RAN http://kniiran.ru/index.php/trudy-knii-ran ISBN 978-5-9905617-1-7

Recenzentka 8 rozpraw doktorskich i 3 rozpraw habilitacyjnych, także wielu prac zbiorowych.

Autorka ponad 190 prac naukowych z zakresu słowotwórstwa synchronicznego i historycznego, leksykologii i semantyki, wydanych w czasopismach i pracach zwartych o zasięgu międzynarodowym wydanych m.in. w Austrii, Bułgarii, Czechach, Korei Południowej, Niemczech, Rosji, Serbii, Słowenii, Słowacji, na Białorusi i Ukrainie.

 

Opracowane przedmioty autorskie:

 

 -  „Aktualne problemy semantyki leksykalnej i słowotwórstwa”

-  „Systematyzacja środków stylistycznych współczesnego języka polskiego”

- „Leksyka i frazeologia rosyjskich tekstów reklamowych”

-  „Stylistyka rosyjskich tekstów reklamowych”

-  „Rosyjska korespondencja handlowa”

– „Techniki tworzenia tekstów reklamowych”

 

Otrzymane nagrody

 

Odznaczona nagrodami, m.in. Prezydenta Federacji Rosyjskiej (stypendium naukowe Nr 96-15-97116 w latach 1997-1998, Rektora UPH (2009; 2016), Dziekana Wydziału Humanistycznego (2012), medalem Księżnej  Aleksandry Ogińskiej (2008; 2016).

 

 Udział we współpracy naukowo-dydaktycznej UPH z innymi uczelniami

 

- z Tulskim Państwowym Uniwersytetem Państwowym im. Lwa Tołstoja (Tuła, Rosja);

- z Taurydzkim Uniwersytetem Państwowym im. W.I. Wiernadskiego (Symferopol, Ukraina).

- z  Czeczeńskim Uniwersytetem Państwowym (Groznyj, Rosja).

 

Wykaz publikacji: link