Prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż

 

historyk literatury, idei i duchowości; edytor; filmoznawca

czyzfoto


Data urodzenia:


10 XI 1955 r. w Warszawie, gdzie mieszka.

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Telefon:
602 515 562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, przed Teatrem im. Juliusza Słowackiego.

Foto: mgr Zdzisław Grużewski.

 

 

ROZWÓJ NAUKOWY, OBSZARY BADAŃ, PUBLIKACJE

 

 

- Magisterium: Uniwersytet Warszawski; temat: Tradycje barokowej poezji metafizycznej w literaturze polskiej od oświecenia do współczesności; Promotor: prof. UW dr hab. Jadwiga Rytel. Doktorat: Uniwersytet Warszawski; temat: Poezja metafizyczna późnego baroku. Wybrane problemy; Promotor: prof. UW dr hab. Jadwiga Rytel. Habilitacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach; jako podstawa przewodu książka monograficzna Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. . Stanowisko profesora: od początku na dzisiejszym Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

 

- Badania: filologiczno-hermeneutyczne interpretacje literatury wszystkich epok,; literatura stosowana (w rozumieniu Stefanii Skwarczyńskiej), w tym mistyczna; duchowość epoki baroku; kino autorskie - europejska sztuka filmowa.

 

- Książki autorskie: Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku; Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych; Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach; Jaki zapis? Poradnik polonisty. Jedna w druku, inne w przygotowaniu.

 

- Redakcja naukowa tomów zbiorowych: Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety (ze Stanisławem Szczęsnym); Czytanie Witkacego; Pogranicza i konteksty literatury (z Jackiem Kowzanem), Wyobraźnia jako jaźń twórcza (z Ewą Podrez), Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia (z Marcinem Pliszką i Sławomirem Sobierajem), Prywatne i publiczne w tekstach kultury. Studia (z Andrzejem Borkowskim). Dalsze tomy zbiorowe w przygotowaniu. A także ponad 300 rozpraw i esejów.

 

- Edycje: Józef Baka: Poezje; tenże: Uwagi (obie edycje z Aleksandrem Nawareckim). Dalsze edycje w przygotowaniu.

 

- Czasopisma: Współpomysłodawca: „Ogród”, w 1988 r. (z eseistą Tomaszem Brzozowskim). Pomysłodawca: „Do źródeł”, w 2003 r. (jako Dyrektor Instytutu). Współtwórca i Redaktor Naczelny kwartalnika humanistycznego „Ogród”.

 

- Miejsce pracy etatowej: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Polskiej; profesor nadzwyczajny, opiekun Archiwum Bohdana Arcta.

.

 

Doktorzy wypromowani:

 

1/ dr Cezary K. Święcki (przewód doktorski: Instytut Badan Literackich PAN; zakres: historia literatury i kultury polskiej okresu średniowiecza);

2/ dr Renata Tarasiuk (przewód: Uniwersytet Śląski w Katowicach; zakres: historia literatury i kultury okresu Młodej Polski);

3/ dr Andrzej Borkowski (przewód: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zakres: historia literatury polskiej epoki baroku);

4/ dr Jacek Artur Jędrzejewicz (przewód: Uniwersytet Łódzki; zakres: filmoznawstwo - twórczość Luisa Buñuela);

5/ dr Ewa Borkowska (przewód: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: zakres: literatura współczesna - XX wieku).

6/ dr Dominika Spietelun (przewód: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zakres: historia literatury i kultury polskiej - XX wieku).

7/ dr Marcin Pliszka (przewód: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; zakres: historia literatury polskiej epoki baroku).

8/ dr Mariola Krasuska (przewód: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; zakres: hidtoria kultury starożytnego Egiptu i teoria literatury).

 

Doktoranci mający otwarty przewód doktorski:

 

1/ mgr Artur Ziontek (przewód: Uniwersytet Gdański; zakres: historia literatury i kultury epoki oświecenia)

2/ mgr Wilhem Coindre (przewód na dwóch uczelniach równolegle: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Sorbona, Paryż, Francja; zakres: praca komparatystyczna - historia literatury i kultury polskiej i obcej XX wieku)

 

Magistrowie wypromowani:


Ponad 200 prac magisterskich, które prowadził jako Promotor. Zakres: literatura polska i obca od średniowiecza do współczesności, tematy z pogranicza historii idei, filmoznawstwo, historia sztuki (w ujęciu komparatystycznym), edytorstwo.

Licencjaci wypromowani:


40 prac licencjackich, które prowadził jako Promotor. Zakres: literatura polska i obca od baroku do współczesności, filmoznawstwo, historia sztuki (w ujęciu komparatystycznym).

 

Prowadzone przedmioty akademickie:

 

- Historia literatury polskiej: literatura dawna od średniowiecza do oświecenia.

- Tradycja biblijna i antyczna.

- Historia literatury polskiej: od romantyzmu po współczesność.

- Literatura powszechna: od średniowiecza po wiek XX.

- Historia idei.

- Edytorstwo literatury pięknej, edytorstwo dzieł naukowych.

- Filmoznawstwo.

- Seminarium magisterskie i licencjackie: z zakresu historii literatury wszystkich epok oraz komparatystyki i filmoznawstwa.

 

Osobna praca dydaktyczna i naukowa:

 

– seminarium doktorskie: co miesiąc w IFPiL w Siedlcach (praca honorowa, społeczna - od 1998 roku).

– udział w seminarium interdyscyplinarnym Nowe "Fragmenty dyskursu miłosnego" Rolanda Barthesa w Instytucie Sztuki PAN, od kwietnia 2017 r.

 

 

DZIAŁANIA KREATYWNE DLA NAUKI

 

Nagroda im. Adama Naruszewicza - pomysłodawca nagrody naukowej przy polonistyce UPH (w 2003 r.),

 

UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH

 

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Badań nad XVIII Wiekiem,

Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie,

 

ZAINTERESOWANIA

 

Ontologia, teologia (zwłaszcza mistyczna), muzyka (klasyczna; rock progresywny; filmowa Nino Roty), kino autorskie (tu: Federico Fellini, Andrzej Żuławski), malarstwo (barok i surrealizm), a także: botanika (rośliny trujące i lecznicze). Lubi dziki pejzaż nizinny: lasów i łąk, osobno psy (najbardziej małe kudłate) i mocną czarną herbatę. W wolnych chwilach rysuje pastelami.

 

INTERNETOWE GŁOSY STUDENTÓW O NIM na witrynie

 

Jerzy Sosnowski: Jak żyć, Mistrzu, jak żyć? „Gazeta Wyborcza” z 29 marca 2017.

Dostęp internetowy: klik 

Opisany tam w kontekście postaci z powieści Thomasa Manna Czarodziejska góra.

 

http://grono.net/akademiapodlaska/topic/2401093/sl/ranking-najlepszych-nauczycieli-akademickich/1/0/186231025/0/?

 

Olcia<Słonko>:

Filologia polska... Niech sobie przypomnę.
Groźny jest Czyż. Niektórzy boją się go panicznie, ma różne zagrywki, ale to też człowiek [...]

 

Aneczka:

O Czyżu właśnie różne rzeczy słyszałam ale raczej go nie rozpieszczano opiniami. ale może to lepiej że wymaga...

 

chimera:

heh... profesor Czyż... kiedyś kazał nam na wykładzie wszystkim zbiorowo kasłać, żeby później mu nie przeszkadzać kasłaniem. ma swoje odchyły, ale to w końcu profesor.

 

prof. Czyż jest zabawny...on lubi straszyć i lubi jak się go studenci boją ale...nie ma czego ; )

 

Dawna studentka w liście elektronicznym na Wielkanoc 2017:

 

Pozwolę sobie napisać, że bardzo brakuje mi wykładów Pana Profesora, Pańskiego podejścia do literatury i szerzej - kultury. Co za podejście, co za ujęcie... taka erudycja, pasja, profesjonalizm i wybitna ponadprzeciętność. Dziękuję Panu ogromnie za tak miłe i wzruszające dla mnie wspomnienia.

 

PUBLIKACJE:

 

 

A. Książki - monografie:

 

 1. Antoni Czyż: Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław, Ossolineum, 1988, seria „Studia Staropolskie” [Doktorat].
 2. Antoni Czyż: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa, Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, 1995 [Habilitacja].
 3. Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety. Red.: Antoni Czyż, Stanisław Szczęsny. Bydgoszcz, Wyd. dzisiejszego UKW, 1997
 4. Antoni Czyż: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz, Wyd. dzisiejszego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 1997.
 5. Antoni Czyż: Jaki zapis? Poradnik polonisty. Siedlce, Wyd. dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 1999.
 6. Czytanie Witkacego. Studia. Red.: Antoni Czyż. Siedlce, Wyd. dzisiejszego UPH, 2001.
 7. Rozumieć świat przez teksty kultury. Red.: Antoni Czyż. Siedlce, Wyd. dzisiejszego UPH, 2001.
 8. Pogranicza i konteksty literatury. Red.: Antoni Czyż, Jacek Kowzan. Siedlce, Wyd. dzisiejszego UPH, 2002.
 9. Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki. Red.: Antoni Czyż, Ewa Podrez. Warszawa, „Neriton”, 2002.
 10. Dialog słowiańsko-żydowski. Red.: Antoni Czyż, Roman Mnich, Renata Tarasiuk. Siedlce, IFP UPH, 2011, seria „Colloquia Iudaica”, tom I. 
 11. Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia. Red.: Antoni Czyż, Marcin Pliszka, Sławomir Sobieraj. Siedlce, UPH, 2016.
 12. Prywatne i publiczne w tekstach kultury. Studia. Red.: Antoni Czyż, Andrzej Borkowski. Siedlce, UPH, 2016.

 

B. Książki - edycje:

 

 1. Józef Baka: Poezje. Oprac. Antoni Czyż, Aleksander Nawarecki. Warszawa, PIW, 1986.
 2. Józef Baka: Uwagi. Oprac. Antoni Czyż, Aleksander Nawarecki. Lublin, Test, 2000.

 

C. Teksty autorskie naukowe do roku 2005:

 

Bibliografia opublikowana w zbiorze: Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi. Red.: Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek. Siedlce, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2005. [Bibliografię opracowali Małgorzata Elżanowska i Artur Ziontek].

 

D. Teksty autorskie naukowe po 2005 roku:

 

334. Pamięć pisarza i pole pracy. Gabinet Bohdana Arcta na polonistyce siedleckiej. „Szkice Podlaskie” (Siedlce) r. XIV: 2006. Esej.

 

335. Księdza Baki pareneza negatywna. Erazm z Rotterdamu źródłem „Uwag”. W zbiorze: Człowiek w literaturze polskiego baroku. Red.: Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek. Siedlce, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe 2007 Rozprawa naukowa.

 

336. Witkacy - artysta na dziś. „Siedlecki Nieregularnik Literacki” (Siedlce) 2007. Esej.

 

337. Piotr Matusak - historyk, dydaktyk, organizator życia naukowego. Nad księgą jubileuszowa Profesora. „Do źródeł” (Siedlce) r. IV-V: 2006-2007 [druk: 2008], s. 179-188. Esej.

 

338. Hortus de novo creatus. „Ogród” (Siedlce) 2010, nr 1-2 (25-26), s. 5-8. Esej.

 

339. Barokowa duchowość: Montfort - Wojtyła. „Ogród” (Siedlce) 2010, nr 1-2 (25-26), s. 245-254. Rozprawa naukowa.

 

340. Przeciw plagiatom. Glosa na trudny czas. „Ogród” (Siedlce) 2010, nr 1-2 (25-26), s. 175-182. Esej.

 

341. Posłowie. W: Zdzisław Kordecki: Oddani Melpomenie. Portrety ludzi teatru. Wstęp: Maja Komorowska. Posłowie: Antoni Czyż. Siedlce, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, 2010, s. 85-90. Esej.

 

342. Wybrana bibliografia. W: Zdzisław Kordecki: Oddani Melpomenie. Portrety ludzi teatru. Wstęp: Maja Komorowska. Posłowie: Antoni Czyż. Siedlce, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, 2010, s. 75-78. Bibliografia adnotowana.

 

343. Wykaz i opis ilustracji. W: Zdzisław Kordecki: Oddani Melpomenie. Portrety ludzi teatru. Wstęp: Maja Komorowska. Posłowie: Antoni Czyż. Siedlce, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, 2010, s. 79-84. Wykaz adnotowany.

 

344. Spór symboliczny o polską tożsamość. Brzozowski, Witkacy, Gombrowicz. W zbiorze: Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasów antycznych do współczesności. Red.: Andrzej Borkowski, Justyna Urban. Siedlce 2010, s. 91-92. Esej naukowy.

 

345. Prymas Wyszyński a polska inteligencja. W zbiorze: „I wy z pokolenia orłów jesteście...". Sesja z okazji 60. rocznicy nominacji arcybiskupiej Prymasa Tysiąclecia. Red.: Marian Romaniuk. Warszawa 2010. Rozprawa naukowa.

 

346. Spór symboliczny o polską tożsamość. Brzozowski, Witkacy, Gombrowicz. W zbiorze: Symbol w kulturze. Funkcje i semantyka. Red.: Andrzej Borkowski, Justyna Urban. Siedlce 2011, s. 57-73. Rozprawa naukowa.

 

347. Prawda współistnienia. Bez grozy uogólnień. W zbiorze: Dialog słowiańsko-żydowski. Red.: Antoni Czyż, Roman Mnich, Renata Tarasiu. Siedlce 2011, seria „Colloquia Iudacia”, tom I. Esej naukowy.

 

348. Skwarczyńska - Heidegger. Literatura a bycie. W zbiorze: Verba docent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej. Red.: Elena Koriakowcewa, Violetta Machnicka, Krystyna Wojtczuk i in. Siedlce. Wydawnictwo UPH,  2013, tom II. Rozprawa naukowa.

 

349. Janicki i koło Fortuny. W zbiorze: Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu. Red.: Małgorzata Burta, Marzena Kryszczuk, Sławomir Sobieraj. Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Siedlcach, Stowarzyszenie tutaj/teraz, 2013. Rozprawa naukowa.

 

350. Dwie damy czasów baroku. [Rec.: Krystyna Stasiewicz: Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka w świetle nowych źródeł. Olsztyn 2011]. „Do źródeł” (Siedlce) r. VI-XI: 2008-2015, z. 6-11, wyd. Siedlce 2015. Recenzja naukowa.

 

 

351. Po co nam kultura? „Kozirynek. Kwartalnik Kulturalny” (Radzyń Podlaski) r. XIX-XX: 2015. Rozprawa naukowa.

 

 

352. Stara kobieta w „Trenach” Jana Kochanowskiego. W zbiorze: Rozmaite oblicza kobiecej starości. Red.: Beata Walęciuk-Dejneka. Warszawa 2016. Rozprawa naukowa.

 

 

353. Jubileusz pisarstwa żywego. W zbiorze: Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia. Red.: Antoni Czyż, Marcin Pliszla, Sławomir Sobieraj. Siedlce 2016. Rozprawa naukowa.

 

 

354. Słowo wstępne. W zbiorze: Prywatne i publiczne w tekstach kultury. Studia. Red.: Antoni Czyż, Andrzej Borkowski. Siedlce 2016. Rozprawa naukowa.

 

 

E. Teksty autorskie inne:

 

 

355. Zwycięstwo mimo słabości. Doktor Dominika Spietelun. „Kuryer Uniwersytecki” (Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) 2011, nr 2 (62) Artykuł o niepełnosprawnej badaczce, absolwentce UPH.

 

 

 

Antoni Czyż, 11 kwietnia 2017 r.