mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

 

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Ośrodek Logopedyczny w Zakładzie Językoznawstwa i Logopedii

 

 

Absolwentka Akademii Podlaskiej - ukończyła Filologię polską ze specjalnością nauczycielską i edytorską. W 2010 roku obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. Romana Mnicha, temat pracy: „Motyw zdrady w literaturze europejskiego romantyzmu”. Ukończyła także Podyplomowe Studia Logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Już od 7 lat pracuje w Ośrodku Logopedycznym IFPIL UPH w Siedlcach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, podejmując pracę w szkołach jako nauczyciel logopeda.

 

Logopedia to jej wielka pasja, dlatego stale podnosi swoje kwalifikacje naukowe oraz zawodowe, uczestnicząc w licznych konferencja naukowych (międzynarodowych i ogólnopolskich), wykładach otwartych, warsztatach, kursach, szkoleniach, seminariach naukowych z zakresu logopedii. Bierze też czynny udział w konferencja naukowych, wygłaszając referaty z obszaru swoich zainteresowań naukowych: rozwoju mowy dziecka, psycholingwistyki, fonetyki akustycznej i audytywnej, językoznawstwa kognitywnego ze szczególnym uwzględnieniem JOŚ.

 

Stara się łączyć doświadczenie logopedyczne z pracą dydaktyczno-naukową, dlatego aktywnie angażuje się w działalność Ośrodka Logopedycznego: obóz naukowy Studenckiego Naukowego Koła Logopedycznego (prowadzone były logopedyczne badania przesiewowe w szkołach podstawowych z regionu siedleckiego); obsługa administracyjna toku studiów na Podyplomowym Studium Filologii Polskiej UPH w Siedlcach; funkcja opiekuna roku na studiach stacjonarnych; opieka nad studenckimi praktykami logopedycznymi (studia stacjonarne i podyplomowe); prelekcje dla nauczycieli i rodziców w przedszkolach i szkołach; pełnienie funkcji konsultanta w Studenckiej Poradni Logopedycznej w Ośrodku Logopedycznym UPH w Siedlcach; organizator i opiekun Koła Naukowego Osób z Wadą Słuchu „Surditas”; ekspert ds. merytorycznych w projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nt. „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” (Nr umowy: POWR.03.01.00-00-K235/15).

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 

  • 2009-2010 - Kurs języka miganego I-ego i II-ego stopnia;
  • 21-22.03.2015 r. - Kurs podstawowy z Metody Warnkego;
  • 19-20.03.2016 r. - Kurs rozwijający z Metody Warnkego – uprawnienia do bycia terapeutą Metody Warnkego.

 

Publikacje naukowe:

 

- Kto pyta nie błądzi – przysłowia a sprawność językowa osób niedosłyszących, [w:] Verba docent, E. Koriakowcewa, V. Machnicka, R. Mnich, K. Wojtczuk (red.), tom 1, Siedlce 2013, s. 61-73.

- Metafory potoczne a kompetencja komunikacyjna osób niesłyszących, [w:] „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy" 2011, Rok IV (2010), s. 13-22.

- Niepełnosprawność osób słyszących w kontaktach językowych z niedosłyszącymi, [w:] „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, IV/2012 (2013), s. 19-27.

- Sprawność formułowania pism oficjalnych przez studentów na przykładzie podania, Ewa Dzięcioł-Chlibiuk, Aldona Kocyła-Łukasiewicz, [w:] „Kultura mówienia dawniej i dziś”, red. M. Kułakowska, A. Myszka, ISBN: 978-83-7338-998-4, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 176 – 189. =

- Związki frazeologiczne a sprawność językowa osób z uszkodzonym słuchem, [w:] Między znakami a między słowami, pod red. A. Maciejewskiej, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2011. s. 139-152.

- Recenzja książki: Jolanta Panasiuk, Afazja a interakcja. Tekst-metaTEKST-konTEKST, Lublin 2012, [w:] „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, IV/2012 (2013), s. 167-174.

- Kobieta samotna w językowym obrazie świata osób z niepełnosprawnością słuchową, E. Dzięcioł-Chlibiuk, A. Kocyła-Łukasiewicz, [w:] „Samotność – wybór czy los. Literatura
i kultura”, red. Beata Walęciuk-Dajneka, Łukasz A. Wawryniuk, Kraków 2016, s. 65-78.