bobryk

Dr Roman Bobryk, literaturoznawca.

Pochodzi z Koszelówki (gmina Stara Kornica). Absolwent łosickiego Technikum Mechanicznego, a później siedleckiej polonistyki.

Pracę doktorską - Martwa natura w malarstwie i poezji polskiej XX wieku obronił w 2008 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (promotor prof. dr hab. Jerzy Faryno, recenzenci: prof. dr hab. Edward Balcerzan i prof. dr hab. Wojciech Tomasik).

W 1996 roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej za pracę „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta. Próba lektury. W latach 1997-2001 asystent w Pracowni Kultury Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, organizator serii spotkań promocyjnych „Czwartki u slawistów”. Od 2001 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej (obecnie Instytutu Filologii Polskiej  Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego) w Siedlcach. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych (m. in. w Budapeszcie (Węgry), Lozannie (Szwajcaria), Moskwie, Sankt-Petersburgu, Smoleńsku (Rosja), Lovranie (Chorwacja), Szu­menie (Bułgaria), Tartu, Tallinie (Estonia) i Trieście (Włochy)) i krajowych (w Bydgoszczy, Częstochowie, Siedlcach i Warszawie). Prowadził gościnnie wykłady dla studentów slawi­styki Uniwersytetu w Budapeszcie.

Redaktor i współredaktor 8 tomów zbiorowych. W latach 2001-2003 sekretarz redakcji rocznika „Studia Litteraria Polono-Slavica” wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN w Warszawie. Od 2007 roku sekretarz redakcji pisma „Миргород” wydawanego obecnie przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Uniwersytet w Lozannie oraz rocznika „Conversatoria Litteraria” wydawanego przez tenże Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych we współpracy z Uniwersytetem w Brnie. Członek redakcji rocznika „Spotkania Humanistyczne” wydawanego przez Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach. Sekretarz redakcji serii wydawniczej „Opuscula Slavica Sedlcensia” (ukazało się dotychczas 5 tomów), a do 2014 roku także serii wydawniczej „Colloquia Litteraria Sedlcensia” (16 tomów).

Główne obszary zainteresowań badawczych: motywika literatury i sztuki XX i XXI wieku (w tym motywika malarskiej martwej natury XX wieku), polska literatura współczesna (zwłaszcza twórczość Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej i Mała Apokalipsa Tadeusza Konwickiego), współczesna literatura rosyjska.

 

Wykaz publikacji: link