Dr Marzena Kryszczuk – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Językoznawstwa i Logopedii, logopeda, terapeuta metody Warnkego, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka siedleckiej polonistyki, obroniła doktorat z zakresu nauk humanistycznych w 2007 r. w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (rozprawa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Stefanowskiej nt. Juliusz Słowacki wobec tradycji szlacheckiej , recenzenci: prof. dr hab. Marta Piwińska, prof. dr hab. Stanisław Makowski – opublikowana w 2011 r., IBL PAN Warszawa).

W ramach programu Lifelong Learning Programme/Erasmus dla nauczycieli akademickich odbyła staż dydaktyczno-naukowy na Universita' Degli Studi della Tuscia w Viterbo we Włoszech (2011), na Uniwersytecie Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem w Czechach (2012, 2014).

Ponadto ukończyła: Podyplomowe Studium Polonistyczne (IBL PAN Warszawa 1999), Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego  (Akademia Podlaska w Siedlcach 2000), Podyplomowe Studia Logopedyczne (UPH w Siedlcach: praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa, Opóźnienie rozwoju mowy. Alalia. Studium przypadku, 2015), Podyplomowe Studia Integracji Sensorycznej (Wyższa Szkoła Collegium Balticum w Szczecinie 2017).

Przynależność do organizacji: od 2001 r. –  członek Siedleckiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (pełniła funkcje: wiceprezesa Oddziału Siedleckiego, sekretarza Oddziału Siedleckiego, członka komisji rewizyjnej Zarządu Głównego TLiAM); Od 2008 r. - członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Oddział w Siedlcach), od 2008 r. – członek Stowarzyszenia Wspierającego  Rozwój Edukacji „In plus” .

 

Udział w projektach:

 

2013 (10. 06. – 10. 09). –  realizacja  projektu „Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych” nr UDA-POKL.08.02.01-14-007/11-00. Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (opiekun naukowy stażu).

2014 (10.02 – 10.06.) – udział w projekcie w ramach Priorytetu III Programu Kapitał Ludzki, Działanie 3.5. pt. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół w powiecie radomskim  (ekspert: prowadzenie warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych nt. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?; Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki).

2015 – udział w realizacji grantu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych (ekspert: prowadzenie warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nt. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi; Doskonalenie pracy warsztatu nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniające nauczanie konstruktywistyczne, rozwój naukowego i twórczego myślenia, skuteczne strategie nauczania i uczenia się).

2016-2018 – realizacja projektu „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” – nr projektu: POWR.03.01.00-00-K235/15/12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (współautorstwo projektu, specjalista ds. organizacji działań w projekcie, ekspert ds. merytorycznych).

 

Pełnione funkcje:

 

Rzeczoznawca MEN do spraw  podręczników języka polskiego (zakres językowy; zakres merytoryczno-dydaktyczny –  sygnatura: DPN-KSK/5002-A/32/08 (od 2008 r.)

Członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2008-20015)

Kierownik Podyplomowego Studium Filologii Polskiej (2009-2014)

Członek zespołu ds. powołania kierunku: logopedia z audiologią (2015-2017).

Kierownik Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej  (od 2016 r.)

Zainteresowania naukowe: semiotyka, reprezentatywna i komunikacyjna funkcja języka, narratologia (teoria i praktyka narracji literackich i nieliterackich), terapia mowy, terapia funkcji podstawowych (motorycznych, słuchowych i wzrokowych)

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykaz publikacji: link