Dr Justyna Urban-Jędrzejewicz  – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Językoznawstwa i Logopedii, polonistka, logopedka, terapeutka słuchu metodą Johansena, terapeutka integracji sensorycznej, współorganizatorka cyklicznej imprezy popularyzującej literaturę: Czytanie Czycza organizowanej w podkrakowskich Krzeszowicach, rodzinnym mieście jednego z najbardziej oryginalnych pisarzy polskich XX wieku

Absolwentka siedleckiej polonistyki, obroniła doktorat z zakresu nauk humanistycznych w 2008 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (rozprawa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Faryno nt. Poetyka lingwistyczna prozy Stanisława Czycza, recenzenci: prof. dr hab. Bożena Witosz, prof. dr hab. Lidia Wiśniewska).

Ponadto jest absolwentką: Podyplomowego Studium Polonistycznego (IBL PAN Warszawa 1999), Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego  (Akademia Podlaska w Siedlcach 2000), Podyplomowych Studiów Logopedycznych (UPH w Siedlcach: praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa Zachowania językowe w chorobie Alzheimera.. Studium przypadku, 2015), Podyplomowych Studiów Integracji Sensorycznej (Wyższa Szkoła Collegium Balticum w Szczecinie 2017).

Ukończyła także kurs kwalifikacyjny uprawniający do prowadzenia indywidualnej terapii słuchu metodą Johansena (2015r.), trzystopniowy kurs stosowanej analizy zachowań (2015, 2016r.), terapii taktylnej (2016 r.), szkolenie z zakresu ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Uczestniczyła w licznych seminariach i kursach doskonalących, m.in. – dwukrotnie – w rosyjskojęzycznym wakacyjnym Seminarium Naukowo-Praktycznym „Język rosyjskiego biznesu – stan współczesny” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Lwa Tołstoja w Tule (Rosja, 2010, 2011).

W ramach programu Lifelong Learning Programme/Erasmus dla nauczycieli akademickich kilkakrotnie odbyła staż dydaktyczno-naukowy na Universita' Degli Studi della Tuscia w Viterbo we Włoszech (2010), na Uniwersytecie Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem w Czechach (2009, 2014), na Uniwersytecie Ostravska Universita w Ostravie (2011,2015).

 

Przynależność do organizacji: od 2001 r. –  wiceprezes Siedleckiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (wcześniej pełniła funkcję: sekretarza Oddziału Siedleckiego); Od 2014 r. - członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Oddział w Siedlcach), od 2014 r. – członek Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.

 

Udział w projektach:

 

2014 (10.02 – 10.06.) – udział w projekcie w ramach Priorytetu III Programu Kapitał Ludzki, Działanie 3.5. pt. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół w powiecie radomskim  (ekspert: prowadzenie warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych).

2016-2018 – realizacja projektu „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” – nr projektu: POWR.03.01.00-00-K235/15/12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (współautorstwo projektu, specjalista ds. organizacji działań w projekcie, ekspert ds. merytorycznych).

 

Zainteresowania naukowe: metodologie badawcze, narracje literackie i nieliterackie, terapia mowy, terapia funkcji podstawowych (motorycznych, słuchowych i wzrokowych)

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykaz publikacji: link