Kur ms

 

Prof. nzw. dr hab. Elżbieta M. Kur ukończyła na KUL-u studia w zakresie filologii polskiej. W latach 1997 – 2000 brała udział w zajęciach seminarium doktoranckiego prof. dra hab. S. Fity. W roku 2000 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie monografii „Tygodnik Powszechny” wobec problemów edukacji polonistycznej w latach 1945 – 1989 (na tle polityki oświatowej).

Od października 2004 roku jest związana zawodowo z siedlecką uczelnią, obecnie jako profesor w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii.

Prowadzone zajęcia to m. in.: kontekstualne analizy tekstu literackiego, historia sztuki i ikonologia, dydaktyka literatury oraz socjologiczne podstawy edukacji, związki literatury i sztuk pięknych w ujęciach komparatystycznych, teorie socjologiczne, edukacja w zakresie praw człowieka, komunikacja międzykulturowa.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą dziejów i współczesności dydaktyki polonistycznej, komparatystycznych badań z zakresu literatury i historii sztuki, kontekstualnych analiz i interpretacji dzieł literackich, obecności sacrum w sztuce, środowiska literackiego „Tygodnika Powszechnego”. Należy do Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza oddział w Siedlcach oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki oddział warszawski. Prowadziła zajęcia na uniwersytetach w Ostrawie (Ostravská univerzita, Czechy) oraz Viterbo (Uniwersytet Toskanii, Włochy), uczestniczyła w ponad 30 konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Z nominacji ministra Edukacji Narodowej opiniuje podręczniki szkolne na wszystkich etapach kształcenia. Redaguje międzynarodowy interdyscyplinarny rocznik naukowy „Spotkania Humanistyczne”.

Zainteresowania pozazawodowe to podróże, sztuki piękne, nauki społeczne.

 

Wykaz publikacji: link