prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejnekapracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;

 

Ukończyła studia magisterskie w UMCS w Lublinie (kierunek Filologia Polska, praca magisterska: Motyw chleba w poezji romantycznej), a potem stacjonarne studia doktoranckie także w UMCS, Filologia Polska (rozprawa: Kreacyjna funkcja chleba w polskim folklorze tradycyjnym; wydana jako monografia autorska: Chleb w folklorze polskim – w poszukiwaniu znaczeń, Siedlce 2010). W marcu 2016 roku Rada Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu nadała jej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo (podstawą habilitacji była książka: Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności. Folklor i literatura, Siedlce 2014);

W latach 2007-2009 była wykonawcą projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KBN) nr N 103 032 32/1622 (tytuł: Wanda – narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego w kontekście badań literaturoznawczych, antropologicznych i folklorystycznych), realizowanego w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, którego kierownikiem naukowym była prof. dr hab. Maria Janion;

W latach 2013-2018 jest wykonawcą grantu, przyznanego w ramach konkursu Narodowego Programu Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytutowi Badań Literackich PAN – Archiwa kobiet: piszące (kierownik projektu: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, nr umowy: 0087/NPRH2/H11/81/2013).

W latach 2016-2017 była kierownikiem i wykonawcą projektu MNiSW (działalność upowszechniającą naukę; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł Umiędzynarodowienie 3a) pod tytułem: „stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji Ludowy obraz kobiety - perspektywa inności. Folklor i literatura" (Decyzja nr 807/P-DUN/2016).

Jest też kierownikiem Szkół Letnich Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polonicum przy Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii, od 2008 roku; w latach 2014, 2016, 2017 pozyskiwanych na zasadach konkursowych, organizowanych przez MNiSW oraz BUWiWM; to autorskie projekty na organizację i przeprowadzenie Szkół Letnich Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców - dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich.

W latach 2014-2017 była i jest koordynatorem projektów międzynarodowych MSZ:

 

– 2014, 2015, 2016 i 2017 - autorskich projektów na realizację obozu polonijnego i kursów języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży polonijnej; (to projekty na realizację zadania publicznego: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku, w 2015, w 2016). Tematy projektów: Z Polską na Ty – lato w Uniwersytecie (2014), Ach ten język polski – uniwersytecki kurs polszczyzny (2015) oraz „Polski – dodaj do Ulubionych”: uniwersytecki kurs polszczyzny (2016).

– 2015-2017 - także kursów języka polskiego i kultury polskiej, organizowanych przy współpracy Konsulatu Generalnego RP w Charkowie na Ukrainie.

 

Jest lektorem języka polskiego, posiada uprawnienia glottodydaktyczne do pracy z cudzoziemcami (nauczanie polskiego jako obcego). W ramach rekrutacji studentów ze wschodu w latach 2010-2012 przewodniczyła komisji egzaminacyjnej i przeprowadzała egzaminy z języka polskiego dla cudzoziemców w Ambasadzie Polskiej w Kijowie. Od kilku lat przygotowuje i przeprowadza egzaminy z języka polskiego dla kandydatów-cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Prowadzi też zajęcia z lektoratu ze studentami z wymiany Erasmus, Erasmus +.

W ramach wyjazdów pracowników naukowych na LLP Erasmus była i prowadziła zajęcia we Włoszech na Uniwersytecie w Viterbo (Universita' Degli Studi della Tuscia), w Czechach na Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, na Uniwersytecie w Ostravie (Ostrawska Uniwerzita v Ostrave) oraz na Uniwersytecie w Ołomuńcu w Czechach (Palacky University Olomouc).

Od roku 2012 (corocznie) organizuje w Instytucie interdyscyplinarne konferencje naukowe związane z problematyką kobiecą, pod wspólnym cyklicznym tytułem: Różne odsłony kobiecych światów.

Ukończyła też studia podyplomowe Collegium Civitas i Instytutu Sztuki PAN w Warszawie w ramach ścieżki: "Historia Sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna".

Przynależy do licznych organizacji i stowarzyszeń: członek zarządu IOV (Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej, Sekcja Polska), członek PTL (Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, oddział Warszawa), członek TLiAM (Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Warszawa), członek Komisji Historii Kobiet (Warszawa), członek Instytutu Studiów Kobiecych (Białystok).

 

Zainteresowania naukowe:

 

- związki literatury i folkloru; literatura polska XIX i pocz. XX wieku; tradycyjna kultura ludowa polska i słowiańska;

- tematyka kobieca w literaturze, szczególnie wiek XIX i XX, polskie pisarki i poetki zapomniane i nieznane (trzy serie wydawnicze: Różne odsłony kobiecych światów; Znane, nieznane, zapomniane oraz Literackie portrety kobiet: wybór źródeł);

- literatura i prawo: związki i relacje (seria wydawnicza: Literatura i prawo);

 

i pozanaukowe (pasje i upodobania):

 

- muzyka klasyczna, muzyka ludowa, jazz, chillout, taniec

- interesuje się też modą, lubi oryginalną biżuterię;

- uwielbia koty i czarną mocną kawę

 

Mieszka w Warszawie.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wybrane publikacje: link