dr Barbara Stelingowskapolonistka, wykładowca akademicki. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach (Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny). Od 2004 roku pracownik naukowy Uczelni. W latach 2005-2008 Sekretarz JM Rektora prof. dr hab. Edwarda Pawłowskiego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Polonistyki Stosowanej i Badań Interdyscyplinarnych. W dniu 9 maja 2013 roku obroniła dysertację doktorską pod tytułem „Modernizm kobiecy" w literaturach słowiańskich (na przykładzie twórczości Marii Komornickiej i Anny Mar), na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorką trzech monografii, współredaktorką 6 tomów zbiorowych. Publikuje artykuły naukowe, pisze recenzje, bierze udział w polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych, prowadzi aktywną działalność dydaktyczno-promocyjną. Wypromowała 9 magistrów. Dwukrotnie w latach 2014, 2015 otrzymała Nagrodę Rektora III stopnia.

 

Od 2000 roku jest członkiem Siedleckiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, członkiem Siedleckiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Klubu Inteligencji Polskiej Związku Polaków na Białorusi w Grodnie; od 2006 roku Sekretarzem Siedleckiego Oddziału "Wspólnota Polska" zaś od 2009 sekretarzem interdyscyplinarnego periodyku naukowego „Spotkania Humanistyczne” wydawanego przy IFPiL; jest także członkiem rady naukowej periodyku “Философия и социальные науки” („Philosophy and Social Sciences”), wydawanego w Mińsku na Białorusi. W Instytucie pełni rolę egzaminatora języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Literackim w Krakowie oraz z Wydawnictwem Uczelnianym, przygotowując indeksy osobowe, geograficzne oraz korekty. W ramach tej współpracy przygotowała już 60 książek.

 

Od 2001 roku prowadzi zajęcia z języka polskiego, literatury i kultury polskiej dla cudzoziemców przy Letniej Szkole Języka Polskiego "Polonicum" organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UPH w Siedlcach. Ukończyła glottodydaktyczny kurs dokształcający dla kandydatów na lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzony przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od kilku lat prowadzi lektorat z nauki języka polskiego dla studentów obcojęzycznych, studiujących w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

 

W ramach programu Lifelong Learning Programme/Erasmus dla nauczycieli akademickich dwukrotnie, w latach 2009 oraz 2014 odbyła staż dydaktyczno-naukowy na Universita' Degli Studi della Tuscia w Viterbo we Włoszech. W roku 2007 w ramach programu Erasmus+ przebywała w Ostravska Univerzita w Ostrawie prowadząc zajęcia dydaktyczne z lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców.

 

Od wielu lat swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z obszaru historii literatury polskiej XIX i XX wieku oraz jej związków z literaturą światową, zwłaszcza rosyjską okresu Srebrnego Wieku. W swoich artykułach podejmuje m.in. zagadnienia inności, tożsamości, kobiecości/męskości; interesuje się również obszarem epistolograficznym i biograficznym.

 

Ma dwoje dzieci. Mieszka w Siedlcach.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wykaz publikacji: link