Międzynarodowy Komitet Slawistów
Międzynarodowy Komitet Slawistów (MKS) - niem. Das Internationale Slawistenkomitee (ISK), ang. International Committee of Slavists (ICS), ros. Международный комитет славистов (МКС)
- międzynarodowa organizacja naukowa, łącząca komitety narodowe slawistów z Australii i Nowej Zelandii, Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Niemiec, Grecji, Danii, Izraela, Indii, Włoch, Kanady, Macedonii, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, USA, Finlandii, Francji, Chorwacji, Czech, Szwajcarii, Szwecji, Estonii i Japonii
Międzynarodowy Komitet Slawistów powstał w Jugosławii (Belgrad, 1955) celem wznowienia i kontynuacji międzynarodowych związków slawistów oraz tradycji                         I Międzynarodowego Kongresu Slawistów, który odbył sie w Pradze w 1929 roku. Międzynarodowy Komitet Slawistów od 1958 roku co pięć lat zwołuje Międzynarodowe Kongresy Slawistów.
• XV Międzynarodowy Kongres Slawistów  ma odbyć się 20-28 sierpnia 2013 r. w Mińsku (Białoruś)
Na kongresie w Belgradzie w październiku 1955 r. podjęto decyzję o powołaniu szeregu komisji Międzynarodowego Komitetu Slawistów ds.:
• Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego
• Słownika prasłowiańskiego
• Historii slawistyki
• Onomastyki
• Poetyki i stylistyki
• Terminologii
• Bibliografii
i innych. Później powstały m.in. komisje:
• Fonetyki i fonologii
• Leksykologii i leksykografii
• Słowotwórstwa słowiańskiego
• Średniowiecznych kultur słowiańskich
• Bałtosłowiańskich relacji, folkloru
• Językowej i literackiej tekstologii
• Socjolingwistyki
Międzynarodowy Komitet Slawistów jest częścią systemu instytucji edukacyjnych UNESCO.
Bibliografia
• Internationl Congress of Slavists: General Information na stronie Harvard University, (ang.).

 

Międzynarodowy Komitet Slawistów (MKS) - niem. Das Internationale Slawistenkomitee (ISK), ang. International Committee of Slavists (ICS), ros. Международный комитет славистов (МКС) - międzynarodowa organizacja naukowa, łącząca komitety narodowe slawistów z Australii i Nowej Zelandii, Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Niemiec, Grecji, Danii, Izraela, Indii, Włoch, Kanady, Macedonii, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, USA, Finlandii, Francji, Chorwacji, Czech, Szwajcarii, Szwecji, Estonii i Japonii


Międzynarodowy Komitet Slawistów powstał w Jugosławii (Belgrad, 1955) celem wznowienia i kontynuacji międzynarodowych związków slawistów oraz tradycji I Międzynarodowego Kongresu Slawistów, który odbył sie w Pradze w 1929 roku. Międzynarodowy Komitet Slawistów od 1958 roku co pięć lat zwołuje Międzynarodowe Kongresy Slawistów.


• XV Międzynarodowy Kongres Slawistów  ma odbyć się 20-28 sierpnia 2013 r. w Mińsku (Białoruś) Na kongresie w Belgradzie w październiku 1955 r. podjęto decyzję o powołaniu szeregu komisji Międzynarodowego Komitetu Slawistów ds.:• Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

• Słownika prasłowiańskiego

• Historii slawistyki

• Onomastyki

• Poetyki i stylistyki

• Terminologii

• Bibliografiii innych.


Później powstały m.in. komisje:


• Fonetyki i fonologii

• Leksykologii i leksykografii

• Słowotwórstwa słowiańskiego

• Średniowiecznych kultur słowiańskich

• Bałtosłowiańskich relacji, folkloru

• Językowej i literackiej tekstologii

• SocjolingwistykiMiędzynarodowy Komitet Slawistów jest częścią systemu instytucji edukacyjnych UNESCO.


Bibliografia 

• Internationl Congress of Slavists: General Information na stronie Harvard University, (ang.).