TEMATY badań statutowych w roku 2018

 

 

Lp.

Nr tematu

/ nie dotyczy tematów nowych/

Tytuł tematu

Kierownik tematu

/tytuł naukowy, stopień naukowy/

Jednostka organizacyjna

Wniosek Komisji*

zamknięcie          /Z/

kontynuacja       /K/

wprowadzenie  /W/

1.

408/14/S

Awangardowe trendy w poezji polskiej XX i XXI wieku

Dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. nzw.

Zakład Literatury Polskiej

K

2.

435/15/S

Meandry polszczyzny dawnej i współczesnej

Dr hab. Joanna Kuć, prof. nzw.

Zakład Językoznawstwa i Logopedii

K

3.

437/15/S

Literatura i teksty kultury w przestrzeni społecznej oraz indywidualnej perspektywie odbiorczej

Dr hab. Elżbieta Kur, prof. nzw.

Zakład Polonistyki Stosowanej i Badań Interdyscyplinarnych

K

4.

469/16/S

Literatura i prawo – związki i relacje. Prolegomena

Dr hab. Beata

Walęciuk-Dejneka, prof. nzw.

Zakład Literatury Polskiej

K

5.

470/16/S

Biologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań językowych

Dr hab. Alina Maciejewska, prof. nzw.

Zakład Językoznawstwa i Logopedii

K

6.

487/17/S

Idee i formy literatury polskiej na tle długiego trwania kultury Europy. Interpretacje porównawcze, edycje tekstów.

Dr hab. Antoni Czyż, prof. nzw.

Zakład Literatury Polskiej

K

7.

488/17/S

Język i kultury słowiańskie w dobie globalizacji

Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. nzw.

Zakład Polonistyki Stosowanej i Badań Interdyscyplinarnych

K