TEMATY badań statutowych w roku 2017

 

Lp.

Nr tematu

/ nie dotyczy tematów nowych/

Tytuł tematu

Kierownik tematu

/tytuł naukowy, stopień naukowy/

1.

435/15/S

Meandry polszczyzny dawnej i współczesnej

Prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć

2.

313/12/S

Język polski XIX, XX i XXI wieku

Prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka

3.

437/15/S

Literatura i teksty kultury w przestrzeni społecznej oraz indywidualnej perspektywie odbiorczej

Prof. nzw. dr hab. Elżbieta M. Kur

4.

408/14/S

Awangardowe trendy w poezji polskiej XX i XXI wieku

Prof. nzw. dr hab. Sławomir Sobieraj

5.

469/16/S

Literatura i prawo – związki i relacje

Prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka

6.

470/16/S

Biologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań językowych

Prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias

nowy kierownik: dr hab. Alina Maciejewska

7.

 

Języki i kultury słowiańskie w dobie globalizacji

Prof. nzw. dr hab. Elena Koriakowcewa

8.

 

Idee i formy literatury polskiej na tle długiego trwania kultury Europy. Interpretacje porównawcze, edycje tekstów

Prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż