Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
ul. Żytnia 39
tel.: 25 643-18-71

Kierownik Studiów:

dr Beata Walęciuk-Dejneka (tel. 501122536)

Studia mają  charakter kwalifikacyjny, doskonalą umiejętności merytoryczne i kompetencje w zakresie wiedzy o kulturze. Są  adresowane do absolwentów studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej, nauczycieli  przedmiotów szkolnych, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w szkole średniej „wiedzy o kulturze”.


Czas trwania

3 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (w soboty i niedziele). Studia podyplomowe są odpłatne, wysokość opłat ustala Rektor UPH. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów.

Warunki przyjęcia

Uwaga na studia podyplomowe obowiązuje rejestracja elektroniczna pod adresem www.irk.uph.edu.pl: Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze


Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na Studia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia kserograficzna)
 • xero dowodu tożsamości

Opis treści programowych

 

W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty:

 • teoria kultury i antropologia kultury (z realizacją wiedzy dot. „małych ojczyzn”, kultury regionalnej)
 • wiedza o teatrze, filmie i muzyce
 • osobowości polskiej kultury współczesnej
 • kulturowe konteksty polityki
 • dydaktyka wiedzy o kulturze w szkole średniej
 • metodologia badań kulturoznawczych
 • praktyka  metodyczna w szkole średniej

Kwalifikacje i uprawnienia

 

Studia dają uprawnienia:

 • do nauczania przedmiotu "wiedza o kulturze" na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej osobom, które ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, do prowadzenia  programów edykacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, kursów, bloków tematycznych, zajęć profilowanych, typu: kultura regionalna, ścieżki edukacyjne, warsztaty.
 • do prowadzenia zajęć, odczytów, kursów w urzędach i placówkach kultury; do aktywnego uczestnictwa w kulturze