Nazwa studiów  podyplomowych PODYPLOMOWE STUDIA LOGOPEDYCZNE
Jednostka prowadząca
studia podyplomowe
Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Czas trwania studiów podyplomowych Cztery  semestry
Tryb studiów

niestacjonarne

Warunki przyjęcia

 

Na studia przyjmuje się absolwentów studiów magisterskich o specjalności nauczycielskiej.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (ocena dykcji)

 

Wymagane dokumenty

 

  • audiogram (wynik badania słuchu)
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk z systemu IRK )
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz jego kserokopia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).
Sylwetka absolwenta             Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy
Opis rekrutacji

 

Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (ocena dykcji) oraz złożonych dokumentów. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 

Organizacja studiów

 

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele). Studia podyplomowe są odpłatne, wysokość opłat ustala Rektor UPH w Siedlcach. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen (efektów kształcenia) z przedmiotów określonych planem i programem studiów podyplomowych oraz przygotowanie i obrona, z wynikiem pozytywnym, pracy dyplomowej.

 

Kontakt

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

kontakt telefoniczny w godzinach 9.00-15.00: mgr Aldona Kocyła-Łukasiewicz  664 015 111

 

 

 WYSOKOŚĆ i TERMINY OPŁAT ZA PODYPLOMOWE STUDIA LOGOPEDYCZNE ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

Terminy zjazdów

Podyplomowe Studia Logopedyczne

 

 

semestr 2, rok I, rok akademicki 2016/2017

 

 

4 marca 2017
18-19 marca 2017
1-2 kwietnia 2017
22-23 kwietnia 2017
13 – 14 maja 2017
20 maja 2017
27-28 maja 2017
10-11 czerwca 2017
24-25 czerwca 2017

 

semestr 4, rok II, rok akademicki 2016/2017

 

4-5 marca 2017
18-19 marca 2017 - zjazd odwołany
1-2 kwietnia 2017
22-23 kwietnia 2017
13 – 14 maja 2017
20 maja 2017
27-28 maja 2017
10-11 czerwca 2017
24-25 czerwca 2017