Ośrodek Logopedyczny wchodzi w skład Zakładu Językoznawstwa i Logopedii

Kierownik Ośrodka - dr Alina Maciejewska - starszy wykładowca 

Pokój nr 3.15, ul. Żytnia 39, III piętro - tel. 25 643 18 69
Pokój nr 3.16, ul. Żytnia 39, III piętro - tel. 25 643 18 70
Pokój nr 4, DS nr 4, ul. Żytnia 17/19 - tel. 25 643 17 40
  1. dr Alina Maciejewska - starszy wykładowca
  2. prof. dr hab. Stanisław Grabias - profesor zwyczajny
  3. mgr Ewa Dzięcioł - asystent
  4. mgr Aldona Kocyła - asystent