Konferencje:

 

Bolesław Prus w świetle humanistyki XXI wieku. W 100. rocznicę śmierci pisarza

 

Czytać Tadeusza Micińskiego. 100 lat od wydania „Xiędza Fausta”

 

Powstanie styczniowe z różnych stron widziane. W 150. rocznicę insurekcji

 

Prywatne i publiczne w tekstach kultury

 

Obrazy inności – poszukiwania „niegrzecznych dziewczynek

 

Wokół języka i prawa. Fakty dawne i współczesne

 

Literatura dawna w dydaktyce szkolnej

 

"W soczewce". Wybrane aspekty wizualności w literaturze XIX wieku

 

Rok 1914. Historia – Kultura – Język – Polityka – Bezpieczeństwo

 

Rozmaite oblicza kobiecych starości

 

Męskie światy w życiu kobiet (z serii: Różne odsłony kobiecych światów)

 

Kobiety i choroby - literackie i pozaliterackie obrazy doświadczeń życiowych

 


Wykłady:

 

Wykład Profesor Aliny Kowalczykowej pt. Żeromski w Niepodległej

 

Wykład Profesora Antoniego Czyża pt. Kobieta fatalna - między tragizmem a Opatrznością

 

Wykład Profesora Stanisława Grabiasa pt. Co to jest logopedia?

 

Wykład Profesor Eleny Koriakowcewej pt. Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamie

 

Wykład Profesora Stanisława Grabiasa pt. Logopedia - jak pomagać człowiekowi z zaburzeniami mowy

 

Wykład Profesor Eleny Koriakowcewej pt. Jezykowy obraz świata i człowieka w tekstach reklamowych

 

Wykład Profesor Violetty Machnickiej pt. O błędach językowych poważnie i na wesoło

 

Wykład Profesor Eleny Koriakowcewej pt. Techniki manipulacji w tekstach reklamowych

 

Wykład Doktora Romana Bobryka pt. Przechadzki z Wokulskim. Świat "Lalki"

 

Wykład Profesora Stanisława Grabiasa pt. Jak pomóc człowiekowi z zaburzeniami mowy

 

Wykład Profesor Violetty Machnickiej pt. Pomiędzy kompromitacją a sukcesem

 

Wykład Profesor Eleny Koriakowcewej pt. Zasady komunikacji internetowej - ekologia języka?

 

Wykład Doktor Barbary Stelingowskiej pt. Historia filmu animowanego

 

Wykład Profesor Eleny Koraikowcewej pt. Perswazja i manipulacja, czyli o reklamie po raz kolejny

 

Wykład Profesor Violetty Machnickiej pt. „Cóż tobie imię moje powie?...” O pochodzeniu i znaczeniu imion

 

Wykład dr. Romana Bobryka pt. Ironia w poezji Zbigniewa Herberta i dr. Tomasza Rokosza pt. Wesele w kulturze tradycyjnej i współczesnej

 

Wykład dr. hab. Andrzeja Borkowskiego pt. Z warsztatu reportera. O Ryszardzie Kapuścińskim

 

Wykład prof. nzw. dr hab. Violetty Machnickiej pt.  Agresja na sprzedaż. O języku programów paradokumentalnych

 

Wykład dr Barbary Stelingowskiej pt. Quiz maturalny. Powtórka z epok literackich

 

Wykład prof. nzw. dr. hab. Antoniego Czyża pt. Topika "Trenów". Kochanowski a wyobraźnia klasyczna Europy

 

Wykład prof. nzw. dr hab. Violetty Machnickiej pt. Pułapki zapisu. Ciekawostki ortograficzne orz interpunkcyjne

 

Wykład prof. nzw. dr hab. Eleny Koriakowcewej pt. Jak sprzedają słowem? "Copywriting", czyli rodzaje scenariuszy reklamowych

 

 

Spotkania:

 

Literatura i prawo

 

Jubileusz prof. nzw. UPH dr hab. Janiny Gardzińskiej


Jubileusz Profesora Stanisława Grabiasa

 

Kongres Slawistów

 

Public Relations w praktyce 

 

Mistrz Ortografii - Grodno, 26.04.2014

 

Dzień Otwarty na polonistyce

 

Spotkanie ze specjalistą ds. Zarządzania Projektami i Public Relations