Konferencje:

 

Bolesław Prus w świetle humanistyki XXI wieku. W 100. rocznicę śmierci pisarza

 

Czytać Tadeusza Micińskiego. 100 lat od wydania „Xiędza Fausta”

 

Powstanie styczniowe z różnych stron widziane. W 150. rocznicę insurekcji

 

Prywatne i publiczne w tekstach kultury

 

Obrazy inności – poszukiwania „niegrzecznych dziewczynek

 

Wokół języka i prawa. Fakty dawne i współczesne

 

Literatura dawna w dydaktyce szkolnej

 

"W soczewce". Wybrane aspekty wizualności w literaturze XIX wieku

 

Rok 1914. Historia – Kultura – Język – Polityka – Bezpieczeństwo

 

Rozmaite oblicza kobiecych starości

 

Męskie światy w życiu kobiet (z serii: Różne odsłony kobiecych światów)

 


Wykłady:

 

Wykład Profesor Aliny Kowalczykowej pt. Żeromski w Niepodległej

 

Wykład Profesora Antoniego Czyża pt. Kobieta fatalna - między tragizmem a Opatrznością

 

Wykład Profesora Stanisława Grabiasa pt. Co to jest logopedia?

 

Wykład Profesor Eleny Koriakowcewej pt. Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamie

 

Wykład Profesora Stanisława Grabiasa pt. Logopedia - jak pomagać człowiekowi z zaburzeniami mowy

 

Wykład Profesor Eleny Koriakowcewej pt. Jezykowy obraz świata i człowieka w tekstach reklamowych

 

Wykład Profesor Violetty Machnickiej pt. O błędach językowych poważnie i na wesoło

 

Wykład Profesor Eleny Koriakowcewej pt. Techniki manipulacji w tekstach reklamowych

 

Wykład Doktora Romana Bobryka pt. Przechadzki z Wokulskim. Świat "Lalki"

 

Wykład Profesora Stanisława Grabiasa pt. Jak pomóc człowiekowi z zaburzeniami mowy

 

Wykład Profesor Violetty Machnickiej pt. Pomiędzy kompromitacją a sukcesem

 

Wykład Profesor Eleny Koriakowcewej pt. Zasady komunikacji internetowej - ekologia języka?

 

Wykład Doktor Barbary Stelingowskiej pt. Historia filmu animowanego

 

Wykład Profesor Eleny Koraikowcewej pt. Perswazja i manipulacja, czyli o reklamie po raz kolejny

 

Wykład Profesor Violetty Machnickiej pt. „Cóż tobie imię moje powie?...” O pochodzeniu i znaczeniu imion

 

Wykład dr. Romana Bobryka pt. Ironia w poezji Zbigniewa Herberta i dr. Tomasza Rokosza pt. Wesele w kulturze tradycyjnej i współczesnej

 

Wykład dr. hab. Andrzeja Borkowskiego pt. Z warsztatu reportera. O Ryszardzie Kapuścińskim

 

Wykład prof. nzw. dr hab. Violetty Machnickiej pt.  Agresja na sprzedaż. O języku programów paradokumentalnych

 

Wykład dr Barbary Stelingowskiej pt. Quiz maturalny. Powtórka z epok literackich

 

Wykład prof. nzw. dr. hab. Antoniego Czyża pt. Topika "Trenów". Kochanowski a wyobraźnia klasyczna Europy

 

Spotkania:

 

Literatura i prawo

 

Jubileusz prof. nzw. UPH dr hab. Janiny Gardzińskiej


Jubileusz Profesora Stanisława Grabiasa

 

Kongres Slawistów

 

Public Relations w praktyce 

 

Mistrz Ortografii - Grodno, 26.04.2014

 

Dzień Otwarty na polonistyce