W dniu 18 X 2013 roku obok nowego gmachu Wydziału Humanistycznego został uroczyście posadzony dąb "Humanista" dla upamiętnienia początku funkcjonowania WH w nowym miejscu - przy ul. Żytniej 39. W akcji sadzenia drzewka uczestniczyli również lauraci konkursu recytatorskiego nt. "Cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa? - drzewo w poezji", zrealizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, Wojciecha Kudelskiego, w ramach XV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.


z0
z2

z 5

z 6

z7

z8

z9


z13

z1


z3

z11

z15

z22

z10

z32