Wieś i miasto w języku

 

 

 

We środę, 8 lutego 2017 roku, prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka spotkała się z młodzieżą 5 klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach i wygłosiła prelekcję na temat:

 

 „Jestem z miasta…” Rozważania o specyfice mowy ludności wiejskiej i miejskiej

 

Ów kolejny wykład z cyklu polonistycznych wykładów otwartych został zaprezentowany w ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej, organizowanej przez ZSP nr 3 w Siedlcach pod hasłem:

 

Człowiek w świecie wartości

 

Młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję o pochodzeniu polskiego języka literackiego i jego związkach z poszczególnymi dialektami, a także o wartościowaniu ludzi poprzez język, jakim się posługują.

Podsumowaniem spotkania było wysłuchanie fragmentu nagrania Historii filozofii po góralsku w wykonaniu autora – ks. prof. dr. hab. Józefa Tischnera.

Zarówno twórczość, jak i postawa życiowa ks. Tischnera jak najbardziej wpisują się w motto przyświecające wymienionej wyżej akcji, będące jedną z wielu mądrych wypowiedzi Jana Pawła II:

 

Czasy się zmieniają, lecz podstawowe wartości pozostają niezmienne.

 

 

Violetta Machnicka

 

Zdjęcia: Joanna Wiącek