o instytucie bar


gif 1

 


 FILOLOGIA POLSKA


 

STUDIA LICENCJACKIE (3 LETNIE, I stopień)

STUDIA MAGISTERSKIE (2 LETNIE, II stopień)

 

 


 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 

STUDIA LICENCJACKIE (3 LETNIE)

  

  

LETNIE KURSY JĘZYKA

 

i KULTURY POLSKIEJ NAWA

 

 

INFORMACJE PL

 

INFORMACJE EN

 

Kierownikiem Kursu jest

prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka z IFPiL

 

Podległość merytoryczna Kursu, Prorektor ds. nauki:

prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina

 


palac

Kurs przeznaczony jest dla studentów oraz wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiadomości z wybranych dziedzin kultury polskiej dawnej i współczesnej.
Celem kursu jest również kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.

uk

Course is aimed at students and those who want to improve their command of Polish and find out more about modern and traditional Polish culture. The course also aims to help people acquire language skills at different levels of proficiency in Polish.
 
 

Kурс предназначен для студентов и всех тех, кто хочет усовершенствовать свое знание польского языка и узнать новое о польской культуре – классической и современной. Целью курса является также формирование языковых умений на разных уровнях освоения польского языка.

 

  GALERIA

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA PL

KARTA ZGŁOSZENIOWA EN

  

najblizsze wydarzenia bar

aktualnosci bar