o instytucie bar

 

FILOLOGIA POLSKA

 

 OFERTA EDUKACYJNA


gif 1

 

Oferujemy 3-letnie studia stacjonarne I stopnia oraz 2-letnie studia stacjonarne II stopnia. Polecamy studia atrakcyjne i bogate programowo, dostosowane zarówno do zainteresowań dzisiejszych studentów, jak też do potrzeb współczesnego rynku pracy. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym gmachu Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 i są prowadzone przez wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę polonistyczną

więcej...

 

Rejestracja internetowa

 

Oferujemy konkretną wiedzę i sprawności zawodowe w zakresie dziennikarstwa i mediów, nauczania języka polskiego i obcego w szkołach każdego szczebla, pracy wydawniczej, reklamy oraz komunikacji społecznej. Jeśli chcesz podjąć pracę w mediach, nowoczesnej oświacie, wydawnictwach, organizacjach publicznych, a także wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, studiuj w IFPiLS UPH.

 

Studia I stopnia (licencjackie)

 

Oferujemy następujące specjalności na studiach I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Studia II stopnia (magisterskie)

 

Oferujemy następujące specjalności na studiach II stopnia (studia stacjonarne)

 

 


 SZKOŁA LETNIA JĘZYKA POLSKIEGO i KULTURY POLSKIEJ POLONICUM
PRZY INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ i LINGWISTYKI STOSOWANEJ
 
Podległość merytoryczna: Prorektor ds Nauki - prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
Kierownik Szkoły  - dr Beata Walęciuk-Dejneka

 

 Kierownikiem Kursu jest

prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka z IFPiLS

 

Podległość merytoryczna Kursu, Prorektor ds. nauki:

prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina

  
 

palac

Kurs przeznaczony jest dla studentów oraz wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiadomości z wybranych dziedzin kultury polskiej dawnej i współczesnej.
Celem kursu jest również kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.


uk

Course is aimed at students and those who want to improve their command of Polish and find out more about modern and traditional Polish culture. The course also aims to help people acquire language skills at different levels of proficiency in Polish.
 
 

Kурс предназначен для студентов и всех тех, кто хочет усовершенствовать свое знание польского языка и узнать новое о польской культуре – классической и современной. Целью курса является также формирование языковых умений на разных уровнях освоения польского языка.

 

Karta zgłoszenia

 

Galeria

 


 

najblizsze wydarzenia bar

aktualnosci bar