o instytucie bar

 

 

FILOLOGIA POLSKA


 

 OFERTA EDUKACYJNA


gif 1


Oferujemy 3-letnie studia stacjonarne I stopnia oraz 2-letnie studia stacjonarne II stopnia. Polecamy studia atrakcyjne i bogate programowo, dostosowane zarówno do zainteresowań dzisiejszych studentów, jak też do potrzeb współczesnego rynku pracy. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym gmachu Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 i są prowadzone przez wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę polonistyczną

więcej...

 

REJESTRACJA INTERNETOWA

 

Oferujemy konkretną wiedzę i sprawności zawodowe w zakresie dziennikarstwa i mediów, nauczania języka polskiego i obcego w szkołach każdego szczebla, pracy wydawniczej, reklamy oraz komunikacji społecznej. Jeśli chcesz podjąć pracę w mediach, nowoczesnej oświacie, wydawnictwach, organizacjach publicznych, a także wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, studiuj w IFPiL UPH.

 


 

STUDIA I stopnia (licencjackie)

 

Oferujemy następujące specjalności na studiach I stopnia (studia stacjonarne)

 

 


 

STUDIA II stopnia (magisterskie)

 

Oferujemy następujące specjalności na studiach II stopnia (studia stacjonarne)

 

 


 

SZKOŁA LETNIA JĘZYKA POLSKIEGO

i KULTURY POLSKIEJ POLONICUM

przy INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ

i LOGOPEDII

Podległość merytoryczna: Prorektor ds Nauki - prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
Kierownik Szkoły  - dr Beata Walęciuk-Dejneka

 

Kierownikiem Kursu jest

prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka z IFPiL

Podległość merytoryczna Kursu, Prorektor ds. nauki:

prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina

 

 SZKOŁA LETNIA 2017

 

SUMMER SCHOOL 2017

 

KARTA ZGŁOSZENIA_PL

 

KARTA ZGŁOSZENIA_EN


 

palac

Kurs przeznaczony jest dla studentów oraz wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiadomości z wybranych dziedzin kultury polskiej dawnej i współczesnej.
Celem kursu jest również kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.


uk

Course is aimed at students and those who want to improve their command of Polish and find out more about modern and traditional Polish culture. The course also aims to help people acquire language skills at different levels of proficiency in Polish.
 
 

Kурс предназначен для студентов и всех тех, кто хочет усовершенствовать свое знание польского языка и узнать новое о польской культуре – классической и современной. Целью курса является также формирование языковых умений на разных уровнях освоения польского языка.

 

  GALERIA

  

najblizsze wydarzenia bar

aktualnosci bar